Modlitba v chorobe

Ó, pohliadni na mňa, svätá Terézia! Moju tvár zmáčajú slzy… Spomínam na slnečné, jarné dni svojho života, keď moja duša spievala šťastne a bezstarostne, lebo ju nesužovala žiadna nemoc. Teraz ležím na lôžku telesne i duševne zlomený(á) a bolesťou strápený(á) sa obzerám na všetky strany. Mučí ma zatrpknutosť: Prečo to všetko? Iní ľudia s poškvrnenejšou dušou si veselo idú po ulici za svojimi túžbami a hriechmi. Ja chcem pracovať, a hľa: choroba, táto mučivá pliaga, toto strašidlo s kostnatými rukami ma pripútava na posteľ. Prečo? Ó, trýznivá bolesť, ó, nevýslovné utrpenie!
Ja však dúfam v teba, svätá Terézia. Uvedomujem si, že doteraz som len stál(a) pod krížom. Teraz mi Pán udelil nevýslovnú milosť: môcť si na jeho kríž aj ľahnúť. Viem, že Pán ma miluje – nebojím sa. Urobil ma bezmocným(ou), aby som neodišiel(la), nevyletel(a) z jeho teplého hniezda. Ostatných púšťa po ich cestách, lebo trpezlivo čaká, že sa k nemu vrátia!
Preto ťa, svätá Terézia, prosím, vymodli pre mňa milosť trpezlivosti a sily. Chcem svoj kríž niesť statočne a duševne posilnený(á). Ak sa priblíži pokušiteľ, aby moju dušu zbavil ťarchy kríža, chcem odolať, aby moje uzdravené telo i duša mohli vzdávať vďaku Bohu i tebe, drahá malá Svätica!
A ak by Božím úmyslom bolo dokonať túto krížovú obetu, potom nech sa stane jeho požehnaná vôľa! Viem, že sa mi môže stať len to, čo On dovolí. A On chce vždy len moje dobro. Nech je za to zvelebený! Vypros mi, svätá Terézia, takúto silnú a pokojnú myseľ! Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *