Rok C

 

 

Sviatok Krstu Pána

2. nedeľa po Narodení Pána

Slávnosť Bohorodičky

1. adventná A

2. adventná A 

3. adventná A 

4. adventná A

16. nedeľa cez rok C

17. nedeľa cez rok C

19. nedeľa cez rok C 

21. nedeľa cez rok C

22. nedeľa cez rok C 

23. nedeľa cez rok C 

24. nedeľa cez rok C

25. nedeľa cez rok C

26. nedeľa cez rok C

27. nedeľa cez rok C

28. nedeľa cez rok C 

29. nedeľa cez rok C

30. nedeľa cez rok C

31. nedeľa cez rok C

32. nedeľa cez rok C 

33. nedeľa cez rok C 

Slávnosť Krista Krála C

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Zoslanie Ducha Svätého

7. Veľkonočná nedeľa C

Nanebovstúpenie Pána 

5. Veľkonočná nedeľa C 

4. Veľkonočná nedeľa C

2. Veľkonočná nedeľa C

Veľkonočná nedeľa C

4. pôstna nedeľa C

3. pôstna nedeľa C

2. pôstna nedeľa C

1. pôstna nedeľa C

Popolcová streda C 

11. nedeľa cez rok C

Slávnosť Apoštolov sv. Petra a Pavla

14. nedeľa cez rok C

16. nedeľa cez rok C

17. nedeľa cez rok C 

18. nedeľa cez rok C

19. nedeľa cez rok C 

20. nedeľa cez rok C 

22. nedeľa cez rok C

23. nedeľa cez rok C

24. nedeľa cez rok C

25. nedeľa cez rok C

26. nedeľa cez rok C 

27. nedeľa cez rok C

28. nedeľa cez rok C

29. nedeľa cez rok C

30. nedeľa cez rok C

Sviatok Všetkých svätých

31. nedeľa cez rok C

32. nedeľa cez rok C

33. nedeľa cez rok C

Nedeľa Krista Kráľa C 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.