Medjugorje bez podávania Eucharistie na ruku

Pápežský legát pre Medjugorje mons. Henryk Hoser nariadil, že sväté prijímanie sa môže v Medjugorje podávať len do úst. Podávanie na ruku zakázal.
Hlavným dôvodom je zabrániť zneucteniu premenených hostií, ktoré sa tu predávali až za 500 €. Podávanie na ruku podporuje znesväcovanie Najsvätejšej Sviatosti, bezmyšlienkovitosť, satanizmus, zvedavosť a mágiu, aj výstredné formy zbožnosti.
Mladá Poľka Agnieszka Rzemieniec iniciovala vznik medzinárodného komitétu, ktorý zhromaždil už viac ako 10 000 podpisov s požiadavkou, aby sa sväté prijímanie mohlo všade podávať veriacim, ktorí kľačia. V chrámoch majú byť obnovené podmienky pre dôstojný spôsob podávania sv. prijímanie.
„Chceli by sme, aby sa vo všetkých chrámoch obnovila možnosť prijímať sväté prijímanie na kolenách.“ Túto akciu podporil kardinál Róbert Sarah. Odovzdanie žiadosti pápežovi Františkovi sa má uskutočniť slávnostne za účasti významných teológov a prelátov.

Zdroj: Lumendelumine.cz, Obrázok: Catholic news agency

2 thoughts on “Medjugorje bez podávania Eucharistie na ruku

 • 30. júla 2019 at 9:57
  Permalink

  Anička, máme podobnú skúsenosť pred pár dňami z Medjugorje, ale netreba zúfať, ale modliť sa za kňazov, aby oni samotní mali odvahu a boli pripravení nielen pre oficiálne odporúčanie ale pre svoje vlastné presvedčenie podávať Eucharistiu vhodným spôsobom. Keď je kňaz odvážny a žije sväto svoje povolanie, stáva sa tak prirodzeným vzorom a autoritou pre všetkých kresťanov. Toto je oveľa podstatnejšie než mystické zážitky alebo zázraky. Kňaz je Kristus, preto Ho musí odvážne nasledovať vo všetkom. Požehnaný deň.

  Reply
 • 29. júla 2019 at 21:45
  Permalink

  Požehnaný deň… pred pár dňami som sa vrátila z Medžugorja a bola som svedkom, že aj napriek zákazu podávania eucharistie na ruku to niektorí kňazi nerešpektovali a dávali na ruku… niektorí však zákaz rešpektovali a aj keď niektorí veriaci dvíhali dlane, kňazi si to nevšímali a vložili im ju do úst

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *