7. DEŇ (4. 2. 2015 – streda) Boh sa podriadil výchove

DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
PRED KONANÍM REFERENDA O RODINE

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
V: Amen.
K: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
V: Amen.

Čítanie Božieho slova:
Počúvajme slová evanjelistu Lukáša:
Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.
(Lk 2, 41 – 52)

Úvaha:
Uvažujme:
Ten, pred ktorým padáme na kolená, pretože je najvyšším Pánom sveta a z jeho rúk pochádza všetko živé na nebi i na zemi, poslúchal. Keď matka zavolala „Obed!“, pustil hračky a bežal sa najesť. Keď otec zavelil do práce, vzal dláto
a pílku a pomáhal. Nikomu sa nemusel podriaďovať, ale im sa podriadil. Ich slovo bolo pre neho sväté, tak ako je jeho slovo pre nás. Bolo sväté, lebo oni boli svätí a Boh ich obdaroval rodičovskou autoritou. Aj dnešní rodičia majú zvrchované právo vo výchove svojich detí. Ich právo je ohraničené jediným a to sú základné ľudské práva, ktoré pochádzajú od Boha a majú oporu v jeho slove.

Prosby:
Modlime sa za dar rady a svetla Ducha Svätého:
1. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na úžitok iným. Príď Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
Ľ. Príď Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
2. Duch Svätý nás osvecuje, aby sme vedeli konať, čo je dobré a spravodlivé.
3. Sme blahoslavení, keď trpíme pre Krista, lebo to Duch slávy, Duch Boží spočíva na nás a učí nás odpúšťať.
K.: Pane Ježišu, naplň nás Duchom Svätým. Jeho blaživé svetlo nech osvecuje našu myseľ a očisti zmýšľanie
nášho srdca, aby sme dosiahli trvalú radosť. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Ducha Svätého.

Zdravas Mária…

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)

K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.: Amen.

Záverečné požehnanie

Praying

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *