6. DEŇ (3. 2. 2015 – utorok) Boh dal svojmu Synovi matku

DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
PRED KONANÍM REFERENDA O RODINE

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
V: Amen.
K: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a
Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
V: Amen.

Čítanie Božieho slova:
Počúvajme slová apoštola Ján:
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“
(Jn 2, 1 – 5)

Úvaha:
Uvažujme:
Keď má človek jednu nohu kratšiu, tak kríva. Môže sa pohybovať, ale nie je to pohyb zdravého človeka. Tak by Ježiš
kríval pozemským životom, ak by sa Mária spreneverila svojmu materskému poslaniu. Tak kríva každý muž životom,
ak jeho matka zlyhá. Nestačia nám len otcovia. Potrebujeme aj matky. To ony si nás vinú k hrudi, to ony nás láskajú a dávajú nám zakúsiť čistú nefalšovanú nežnosť a lásku. Bez nich by sme ostali tvrdí, nepoddajní, boli by sme stroje na prácu a nežnosť by sme vždy spájali so sexualitou. S matkami sa stávame ľudskejšími, lebo ony svojím deťom dopĺňajú druhú polovicu toho, čo nás robí ľuďmi: k rozumu dopĺňajú srdce. Či syn, či dcéra, potrebujeme otca aj matku, aby sme životom nekrívali.

Prosby:
Modlime sa za dar Ducha lásky:
1. Láska znamená, že milujeme Pána Boha z celého srdca a
zo všetkých svojich síl.
Ľ. Príď Duchu Svätý a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
2. Láska znamená, že sa milujeme navzájom, ako nás miluje Ježiš a že zotrvávame verne v Ježišovom spoločenstve, v
Cirkvi.
3. Láska znamená, že milujeme aj svojich nepriateľov a modlíme sa za tých, čo nás prenasledujú.
K.: Pane Ježišu, ty nás miluješ a seba samého si obetoval za nás. Zošli nám svojho Ducha, aby v nás zapálil oheň lásky a stále usmerňoval naše srdcia k tebe. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Ducha Svätého.

Zdravas Mária…

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)

K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.

K.: Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.: Amen.

Záverečné požehnanie

holy_spirit_closeup

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *