25 faktov o anjeloch v kvíze

Preverte si najskôr svoje vedomosti v kvíze a nižšie v článku si prípadné neistoty ujasnite.

Anjeli sú úplne duchovné bytosti, nemajú hmotné telá, nie sú ani muži ani ženy.

Correct! Wrong!

Anjeli nemajú intelekt a vôľu, rovnako ako ľudia.

Correct! Wrong!

Boh vytvoril celú hierarchiu anjelov po stvorení prvých ľudí.

Correct! Wrong!

Anjeli sú usporiadaní do dvanástich „zborov“ a sú zaradení podľa ich prirodzenej inteligencie, ďaleko nad ľudskou inteligenciou.

Correct! Wrong!

Najvyšším anjelom v hodnosti prirodzenej inteligencie bol Lucifer (Satan).

Correct! Wrong!

Každý jednotlivý anjel má svoju vlastnú jedinečnú podstatu.

Correct! Wrong!

Anjeli majú osobnosti, ktorými sa navzájom zhodujú.

Correct! Wrong!

Anjeli nemajú dokonalú znalosť všetkých stvorených vecí, vrátane ľudskej prirodzenosti.

Correct! Wrong!

Anjeli nepoznajú určité udalosti, ktoré sa v histórii stanú, pokiaľ Boh vo svojej vôli nerozhodne, že ich konkrétnemu anjelovi zjaví.

Correct! Wrong!

Anjeli dokonale poznajú, aké milosti Boh dá určitým ľuďom.

Correct! Wrong!

Každý anjel bol stvorený pre konkrétnu úlohu alebo poslanie, ktoré okamžite nadobudli poznaním v čase ich stvorenia.

Correct! Wrong!

V čase svojho stvorenia si anjeli slobodne zvolili, či prijmú alebo odmietnu svoje poslanie, čo je na určitý čas vložené do ich vôle.

Correct! Wrong!

Každá ľudská bytosť od okamihu svojho krstu má strážneho anjela, ktorý jej bol pridelený Bohom, aby ju priviedol k spáse.

Correct! Wrong!

Ľudské bytosti sa stanú anjelmi, keď zomrú.

Correct! Wrong!

Anjeli komunikujú navzájom tým, že odovzdávajú koncepcie mysle mysli. Vyšší anjeli môžu posilniť intelekt nižších, aby pochopili koncepciu, ktorá je komunikovaná.

Correct! Wrong!

Anjeli sú svojou prirodzenosťou nesmrteľní. Táto ich prirodzená nesmrteľnosť vyplýva z ich čírej duchovnosti anjelskej prirodzenosti. Sú nehmotní, nepozostávajú z fyzických čiastok, a tak nepodliehajú podstatnej zmene, ktorá znamená stratu života.

Correct! Wrong!

Anjeli sú oveľa aktívnejší v živote ľudí, než si uvedomujeme.

Correct! Wrong!

Boh neurčuje, kedy a ako môžu anjeli komunikovať s ľuďmi.

Correct! Wrong!

Dobrí anjeli nám pomáhajú konať v súlade s našou stvorenou povahou ako racionálne ľudské bytosti, padlí anjeli robia opak.

Correct! Wrong!

Anjeli sa nepohybujú z miesta na miesto; okamžite konajú tam, kde uplatňujú svoj rozum a vôľu, a preto sú zobrazení s krídlami.

Correct! Wrong!

Anjeli môžu vyzývať a usmerňovať myšlienky ľudí, a môžu rozhodnúť aj za nás, keď je to potrebné.

Correct! Wrong!

Anjeli môžu vziať informácie z našej pamäti a priniesť obraz do vašej mysle, aby vás ovplyvnili k dobrému.

Correct! Wrong!

Dobrí anjeli nám prinesú predstavy, ktoré nám pomáhajú robiť to správne podľa Božej vôle, padlí anjeli nemajú dovolené robiť opak.

Correct! Wrong!

Stupeň a druh pokušenia od padlých anjelov neurčuje Boh podľa toho, čo je nevyhnutné pre našu spásu, necháva ich konať svojvoľne.

Correct! Wrong!

Anjeli vedia, čo sa deje v našom rozume a vôli.

Correct! Wrong!

Anjelský kvíz
Výborne!
Máte excelentné vedomosti o anjeloch. Gratulujeme.
Super!
Máte dobré znalosti o anjeloch.
Dobre!
Máte dobré vedomosti o anjeloch.
Nie je to tak zlé!
Máte čo doháňať!
Nemáte veľmi veľké vedomosti o anjeloch 🙁

Share your Results:

Od staroveku ľudia boli fascinovaní anjelmi a tým, akí vlastne sú. Veľa z toho, čo poznáme o anjeloch mimo Písma svätého, je prevzaté od cirkevných otcov a filozofov, ako aj zo života svätých a skúseností exorcistov. Nižšie je uvedených 25 zaujímavých skutočností, ktoré možno neviete o mocných posloch Božích!

Jestvovanie duchovných, beztelesných bytostí, ktoré Sväté písmo nazýva anjelmi, „je pravda viery.“ Štvrtý lateránsky koncil (1215) tvrdí, že Boh „na počiatku času stvoril z ničoho zároveň obidve stvorenia, duchovné i telesné, totiž anjelské a pozemské“. Meno „anjel“ (gr. angelos – posol) „je názov služby, nie prirodzenosti. Ak sa pýtaš na meno tejto prirodzenosti, je to duch, ak sa pýtaš na službu, je to anjel. Podľa toho, čím je, je duch, podľa toho, čo koná, je anjel.“

„Pretože sú čisto duchovné stvorenia, majú rozum a vôľu: sú to osobné a nesmrteľné stvorenia. Dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné stvorenia. Dosvedčuje to jas ich slávy.“ (Porov. KKC 325. 3 KKC 326. 4 KKC 350.)

1. Anjeli sú úplne duchovné bytosti, nemajú hmotné telá, nie sú ani muži ani ženy.

2. Anjeli majú intelekt a vôľu, rovnako ako ľudia.

3. Boh vytvoril celú hierarchiu anjelov úplne v jednom okamihu.

4. Anjeli sú usporiadaní do deviatich „zborov“ a sú zaradení podľa ich prirodzenej inteligencie, ďaleko nad ľudskou inteligenciou. (Rozdelenie anjelského sveta do deviatich chórov nie je pravdou viery, ale slobodnou teologickou mienkou. Najnovší Katechizmus katolíckej cirkvi sa o tomto rozdelení anjelov vôbec nezmieňuje.)

5. Najvyšším anjelom v hodnosti prirodzenej inteligencie bol Lucifer (Satan).

6. Každý jednotlivý anjel má svoju vlastnú jedinečnú podstatu.

7. Anjeli majú osobnosti, ktoré sa navzájom líšia, podobne ako ľudia.

8. Anjeli sú naplnení dokonalou znalosťou všetkých stvorených vecí vrátane ľudskej prirodzenosti.

9. Anjeli nepoznajú určité udalosti, ktoré sa v histórii stanú, pokiaľ Boh vo svojej vôli nerozhodne, že ich konkrétnemu anjelovi zjaví.

10. Anjeli nevedia, aké milosti Boh dá určitým ľuďom, môžu to len odvodiť pozorovaním účinkov.

11. Každý anjel bol stvorený pre konkrétnu úlohu alebo poslanie, ktoré okamžite nadobudli poznaním v čase ich stvorenia.

12. V čase svojho stvorenia si anjeli slobodne zvolili, či prijmú alebo odmietnu svoje poslanie, čo je navždy vložené do ich vôle.

13. Každá ľudská bytosť od okamihu svojho počatia má strážneho anjela, ktorý im bol pridelený Bohom, aby ich priviedol k spáse.

14. Ľudské bytosti sa nestanú anjelmi, keď zomrú.

15. Anjeli komunikujú navzájom tým, že odovzdávajú koncepcie mysle mysli. Vyšší anjeli môžu posilniť intelekt nižších, aby pochopili koncepciu, ktorá je komunikovaná.

16. Anjeli sú svojou prirodzenosťou nesmrteľní. Táto ich prirodzená nesmrteľnosť vyplýva z ich čírej duchovnosti anjelskej prirodzenosti. Sú nehmotní, nepozostávajú z fyzických čiastok, a tak nepodliehajú podstatnej zmene, ktorá znamená stratu života.

17. Anjeli sú oveľa aktívnejší v živote ľudí, než si uvedomujeme.

18. Boh určuje, kedy a ako môžu anjeli komunikovať s ľuďmi.

19. Dobrí anjeli nám pomáhajú konať v súlade s našou stvorenou povahou ako racionálne ľudské bytosti, padlí anjeli robia opak.

20. Anjeli sa nepohybujú z miesta na miesto; okamžite konajú tam, kde uplatňujú svoj rozum a vôľu, a preto sú zobrazení s krídlami.

21. Anjeli môžu vyzývať a usmerňovať myšlienky ľudí, ale nemôžu porušovať našu slobodnú vôľu.

22. Anjeli môžu vziať informácie z vašej pamäti a priniesť obraz do vašej mysle, aby vás ovplyvnili.

23. Dobrí anjeli nám prinesú predstavy, ktoré nám pomáhajú robiť to správne podľa Božej vôle, padlí anjeli naopak.

24. Stupeň a druh pokušenia od padlých anjelov určuje Boh podľa toho, čo je nevyhnutné pre našu spásu.

25. Anjeli nevedia, čo sa deje v našom rozume a vôli, ale oni to dokážu vnímať sledovaním našich reakcií, správania.

Písmo nám hovorí, že sme obklopení veľkým oblakom svedkov „Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou“ (Hebrejom 12, 1) a naznačuje, že možno nevieme o tom, ako sú anjeli s nami v interakcii „Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.“(Hebrejom 13, 2) Poznať tieto skutočnosti o anjeloch a o tom, ako fungujú, nám môže pomôcť lepšie pochopiť ich vplyv na náš život.

Mali by sme sa modliť, aby sme boli schopní jasnejšie rozpoznať vnuknutia, ktoré dostávame od našich strážnych anjelov, aby sme si s dôverou vybrali dobro a vyhýbali sa tomu, čo je pre nás zlé.

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *