Ruženec svetla 10/99

1.Krst v Jordáne

Pán Ježiš sa ponižuje, zaradzuje sa medzi nás hriešnikov a dáva sa Jánovi pokrstiť. Svätý Ján sa tomu sám čuduje. Ježiš nám ukazuje, že každý z nás potrebuje odpustenie hriechov, ktoré môžeme získať vo sviatosti zmierenia.

2.Svadba v Káne Galilejskej

Ježiš na svadbe v Káne nás učí radovať sa aj z prirodzených darov, ktoré nám Boh dáva. Nemôžeme však tieto dary zneužívať, ale musíme ich používať tak, aby nám pomáhali k večnému spaseniu.

3.Ohlasovanie Božieho kráľovstva

Ježiš ohlasuje Božieho kráľovstva všetkým ľuďom. Aj my musíme mať odvahu k apoštolátu aj medzi neveriacimi alebo odporcami Cirkvi; koľko takýchto ľudí už prišlo prekvapivým obrátením sa k viere. Pri Božom súde nesmie nikto z našej viny povedať: „Nikto mi o Ježišovi nepovedal.“

4.Premenenie na hore Tábor

Aj naše oslávené telo raz bude podobné telu Pána Ježiša pri premenení na hore Tábor a oslávenému telu Zmŕtvychstalého. Kresťan má mať stále pred očami budúcnosť oslávenia, aby dokázal správne prejsť cestou kríža ako náš Pán, ktorý nás už predišiel do večnej slávy.

5.Ustanovenie Eucharistie
Bohočlovek Ježiš Kristus je tajomne prítomný so svojim Božstvom i človečenstvom pod spôsobmi chleba a vína. Prijímaním tohto svätého tela a krvi sa uskutočňuje nová zmluva a nový Boží ľud, ľudstvo sa zjednocuje s Bohom.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *