Modlitby svätej Gertrúdy za duše v očistci

Milosrdný Bože, z trónu tvojej slávy pozri na úbohé duše trpiace v očistci. Pozri na ich tresty a muky, aké znášajú, na slzy, ktoré pred tebou vylievajú. Vypočuj ich prosby a stony, ktorými volajú k tebe o milosrdenstvo. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im hriechy. Spomeň si, najláskavejší Otče, na muky, ktoré tvoj Syn za ne podstúpil. Spomeň si na presvätú krv, ktorú za nich vylial. Spomeň si na jeho horkú smrť, ktorú za nich podstúpil a zmiluj sa nad nimi. Za všetky ich previnenia, ktorých sa kedykoľvek dopustili, ti obetujem presvätý život a všetky skutky tvojho najmilšieho Syna. Za nedbalosť spáchanú v tvojej svätej službe ti obetujem jeho horúcu túžbu. Za opustenie dobrých a spasiteľných vecí ti obetujem nekonečné zásluhy tvojho Syna.

Za všetky krivdy, akých si od nich zakúsil, ti obetujem všetko, čo ti kedykoľvek milé preukázali. Nakoniec za všetky muky, ktoré správne musia trpieť, ti obetujem všetko pokánie, pôsty, bdenie, modlitby, práce, bolesti, krv a rany, muky a nevinnú smrť, ktorú z najväčšej lásky trpel za nás tvoj najmilší Syn. Prosím ťa, aby si ráčil prijať tieto milované duše do rajského šťastia, aby ťa tam velebili naveky. Amen.

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *