Modlitba sv. Františka o pokoj

List k pochopeniu známej modlitby.

Známu modlitbu o pokoj, často pripisovanú sv. Františkovi z Assisi, sa ľudia modlili počas prvej i druhej svetovej vojny. Je mocným volaním po pokoji v ľudských srdciach i vzťahoch a jej duch má skutočne veľmi blízko k františkánskemu videniu sveta. A je veľmi aktuálna i dnes. Táto modlitba však nepochádza od sv. Františka a vznikla v 20. storočí. Objasnenie jej dejín s dôveryhodnými odkazmi sa nachádza aj na wikipédii v anglickej verzii, z ktorej tu pripájam vlastný výťah toho dôležitého.

Anonymný text, zvyčajne nazývaný Modlitba sv. Františka o pokoj alebo Jednoduchá modlitba o pokoj, či Make Me an Instrument od Your Peace je veľmi rozšírená kresťanská modlitba za pokoj. Často je spájaná s talianskym svätcom Františkom z Assisi (cca. 1182 – 1226), no úplne neprítomná v jeho spisoch. Modlitbu v jej súčasnej forme nemožno datovať skôr ako do roku 1912. Po prvý krát sa objavila vo Francúzsku, v malom časopise duchovného života nazvanom La Clochette, publikovanom katolíckou organizáciou v Paríži s názvom La Ligue de la Sainte-Mess. Meno autora nebolo uvedené, hoci sa pripúšťa možnosť, že ním bol zakladateľ La Ligue, otec Esther Bouquerel. Modlitba bola často publikovaná počas prvej aj druhej svetovej vojny. Často bola zhudobnená známymi autormi a citovaná významnými lídrami…

Chrisitan Renoux, profesor dejín na univerzite v Orléans, publikoval v roku 2001 zborník štúdií o modlitbe a jej pôvode, vysvetľujúc mnohé nedorozumenia dovtedy nahromadené. Františkánsky časopis Frate Francesco a vatikánske noviny L´Osservatore Romano zverejnili v taliančine článok, ktorý zhrnul zistenia z knihy a Renoux zverejnil online abstrakt v angličtine – The Franciscan Archive.

Chybné pripisovanie (1916)  Viliamovi I. Dobyvateľovi z 11. storočia

V roku 1915 markíz Stanislas de La Rochethulon (1862-1945), zakladajúci prezident Anglo-Francúzskej asociácie Souvenir Normand, ktorá sa zvykla označovať ako „dielo pokoja a spravodlivosti inšpirované testamentom Viliama Dobyvateľa, ktorý je považovaný za predchodcu všetkých kráľovských rodín Európy“, poslal uprostred prvej svetovej vojny túto modlitbu pápežovi Benediktovi XV. Pápež jej taliansky preklad publikoval na obálke L´Osseravtore Romano 20 januára 1916. Bola uvedená takto, „ Modlitby z ´Souvenir Normand´ za pokoj“ so skomoleným vysvetlením: „Souvenir  Normand poslala sv. Otcovi texty modlitieb za pokoj. S radosťou vám ponúkame zvlášť modlitbu adresovanú Najsvätejšiemu srdcu, inšpirovanú testamentom Viliama Dobyvateľa.“ 28 januára 1916 noviny La Croix vytlačili vo Francúzsku článok z L´Osseravtore Romano, s tým istým úvodom a vysvetlením. La Rochethulon napísal do La Croix, aby objasnil, že modlitba nepochádza z Souvenir Normand, ale zabudol spomenúť La Clochette, v ktorej bola publikovaná po prvý raz. Pretože sa objavila v  L´Osseravtore Romano aj v La Croix, stala sa jednoduchá modlitba o pokoj počas prvej svetovej vojny  široko známou.

Chybné pripisovanie (1927)  sv. Františkovi z Assisi z 13. storočia

Okolo roku 1918, františkán otec Étienne Benoit vytlačil modlitbu ako „Modlitba za pokoj“ vo Francúzsku, bez uvedenia autora, na zadnej strane vo veľkom množstve vyrábaných nábožných lístkov zobrazujúcich zakladateľa jeho Rádu, inšpiratívneho šíriteľa pokoj a z obdobia krížových výprav, sv. Františka z Assisi. Modlitba sa v USA šírila od januára 1927, keď jej prvá známa anglická verzia (jemne sa odlišujúca od francúzskeho originálu z roku 1912) objavila u kvakerov v ich časopise Friends´ Intelligencer, s nespráve označujúcim a pomýleným názvom „Modlitba sv. Františka z Assisi“. Svätcov menovec arcibiskup a vikár pre armádu Francis Spellman distribuoval milióny kopií „Modlitby sv. Františka“ počas druhej svetovej vojny a nasledujúci rok bola čítaná v Congressional Record (zhromažďuje úradné nahrávky kongresu USA) senátorom Albertom W. Hawkes. Neskoršie zhrnutie vzťahu medzi touto modlitbou a sv. Františkom: „Čo možno bezpečne povedať je, že hoci nie je jej autorom, tak sa nás z nej usmieva a vôbec by ho neroztrpčila.“

Túto modlitbu sa môžeme modliť s veľkým úžitkom, ale aj s úctou k pravdivej skutočnosti, že od sv. Františka z Assisi nepochádza:

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu. Amen.

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu. Amen.

Zdroj: Ján Macej, kapucín

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *