Stopa sv. Michala

V katolíckej cirkvi existuje starodávna tradícia uctievania predmetov spojených s konkrétnym svätcom zo strany veriacich. Tieto predmety sa nazývajú relikvie a spadajú do troch základných kategórií.

Prvá skupina je relikvia prvej triedy, ktorá pozostáva z rôznych častí fyzických pozostatkov svätca. Môže to byť kus kosti, fľaštička s krvou, chumáč vlasov alebo dokonca lebka či neporušené telo.

Relikvia druhej triedy je akýkoľvek predmet, ktorý svätec často používal (napríklad rúcho).

Relikvia tretej triedy je akýkoľvek predmet, ktorý sa dotýka relikvie prvej alebo druhej triedy.

Typicky sú relikvie spojené s ľudským svätcom, ale aspoň v jednom prípade stále existuje relikvia spojená s nebeskou bytosťou.

Podľa tradície sa svätý Michal Archanjel zjavil talianskemu biskupovi v roku 493 a vysvätil neďalekú jaskyňu, ktorá sa stala známou ako Svätyňa Monte Sant’Angelo sul Gargano, známejšia ako Monte Gargano. Je to jedna z najstarších svätyní zasvätených svätému Michalovi a bola stredobodom mnohých kresťanských pútí.

Svätý Michal povedal biskupovi: „Som archanjel Michal a rozhodol som sa prebývať na tomto mieste na zemi a strážiť ho. Keď prišli vysvätiť jaskyňu, svätý Michal povedal:

„Nie je potrebné, aby si zasvätil tento kostol, ktorý som sám posvätil svojou prítomnosťou.“

Legenda hovorí, že jeden z kameňov nesie odtlačok nohy svätého Michala.

O viac ako tisíc rokov neskôr sa svätý Michal opäť objavil vo svätyni a povedal biskupovi: „Ja som archanjel sv. Michal. Kto použije kamene tejto jaskyne, bude oslobodený.“ Odvtedy sa malé kamienky z tejto jaskyne rozmiestňujú po celom svete, známe ako „kamene svätého Michala“.

Podľa exorcistu pátra Chada Rippergera sa tieto kamene používali pri rôznych exorcizmoch a sú známe svojou účinnosťou pri vyháňaní prítomnosti diabla. Deje sa to v súlade s tradičnou praxou exorcistov, ktorí pri exorcizme používajú relikvie a dovolávajú sa príhovoru svätých a anjelov proti dielam Satana.

Tieto relikvie dodnes existujú v Sanktuáriu Monte Gargano a často ich používajú kňazi a laici ako sväteninu, ktorá pomáha prehlbovať lásku človeka k Bohu na príhovor svätého Michala Archanjela. K týmto kameňom je priložený certifikát pravosti, ktorý potvrdzuje, že boli odvezené z jaskyne, ktorú svätý Michal svojou prítomnosťou posvätil.

Zdroj: aleteia.org, obrázok: tamtiež

Zdieľať