Duchovná adopcia počatého dieťaťa

Čo znamená duchovná adopcia?
1/ Duchovná adopcia je forma záväzku, pri ktorom môžeš duchovne „nosiť“ dieťa a pomôcť mu, aby sa mohlo narodiť.
2/ Je to záväzná modlitba za dieťa, ktorému hrozí nebezpečenstvo zabitia v lone matky.
3/ Spočíva v modlitbe, ktorá trvá 9 mesiacov (je potrebné zapísať si dátum sľubu). Modlí sa jeden desiatok sv. ruženca denne + nižšie uvedená špeciálna modlitba, môže sa pridať i dobrovoľné predsavzatie (napr. častá sv. spoveď, sv. prijímanie, adorácie, čítanie Svätého Písma, pôst, boj so zlozvykmi).
4/ Výber dieťaťa nechávame na Boha (meno sa dozvieme až po smrti).
5/ Možno si adoptovať iba jedno dieťa (ďalšie až po deviatich mesiacoch).

Rozhodnutie pre duchovnú adopciu má spĺňať tieto podmienky:
1/ Duchovná adopcia je spojená so sľubom daným Bohu. Odporúča sa, aby sľub bol zložený v prítomnosti kňaza, najlepšie spovedníka (ktorý vám môže tento sľub buď dovoliť alebo zamietnuť). Sľub možno zložiť aj súkromne (bez prítomnosti kňaza, ale po konzultácii s ním) pred ukrižovaným Kristom alebo ikonou Panny Márie. Sľub je vážna vec pred Bohom a z jeho nedodržania sa má človek spovedať ako z hriechu.
2/ Ak sa jeden deň zabudnete pomodliť stanovené modlitby, nie je to hriech. (Avšak každé nedodržanie sľubu pre istotu konzultujte so spovedníkom).
3/ Pri dlhšej prestávke (mesiac, dva) sa duchovná adopcia prerušuje. V tom prípade treba obnoviť sľub a snažiť sa ho naozaj dodržať.
4/ Duchovná adopcia lieči hlboké rany spôsobené hriechom interrupcie, pomáha matkám nájsť vieru v Božie milosrdenstvo, prináša pokoj a uzdravenie.
5/ Vznikla po zjaveniach vo Fatime (k nám sa šíri z Poľska, kde v r. 1987 vzniklo prvé Centrum duchovnej adopcie vo Varšave).

Formula sľubu duchovnej adopcie:
„Presvätá Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou priniesť pomoc počatým deťom, ja……………(meno) prijímam vážne rozhodnutie a sľubujem, že od………..(dnes, zajtra,
dátum) si beriem do Duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná iba Boh, aby som sa 9 mesiacov, každý deň modlil(a) za záchranu jeho života, a takisto za spravodlivý a zákonný život po jeho narodení.
Týmito modlitbami sú:
-jeden desiatok ruženca
– moje slobodné predsavzatie (ak ste si nejaké zvolil/a)
-a táto každodenná modlitba:
„Pane Ježišu, prostredníctvom tvojej Matky Márie, ktorá ťa s láskou porodila, a taktiež prostredníctvom Svätého Jozefa, človeka dôvery, ktorý sa o teba staral po tvojom narodení, prosím ťa za to dieťa, ktoré som si duchovne adoptoval(a), no život ktorého je v nebezpečenstve smrti. Prosím ťa, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby zachránili život svojmu dieťaťu, ktoré si im ty sám vybral a poslal. Amen.“
(Cirkevné schválenie: Mons. František Tondra, spišský biskup, Spišské Podhradie 16. marca 2007, číslo: 444/07).

 

2 thoughts on “Duchovná adopcia počatého dieťaťa

 • 23. septembra 2022 at 8:12
  Permalink

  Ďakujem za sprostredkovanie tejto šľachetnej možnosti.
  K formuláru, hoci je to už stanovené: pouvažujte prosím, či by nebolo správnejšie modliť sa „…Sv. Jozefa … ktorý sa o teba staral už pred tvojím narodením“ (namiesto „…po tvojom narodení“).

  Reply
 • 10. decembra 2016 at 22:06
  Permalink

  urobila som túto duchovnú adopciu spolu s priateľmi, s ktorými sa modlíme za nenarodené deti, 25. marca 2016 v nemocničnej kaplnke pred bohostánkom. Za chvíľu už končíme duchovnú adopciu 25. decembra a verím, že opäť v marci 2017 si adopciu obnovíme. Povzbudzujem všetkých, pridajte sa k tejto duchovnej adopcii, prvé týždne, možno mesiac treba dávať pozor, aby sme nezabudli na modlitbu, no potom je to úplne samozrejmé, pretože vám táto modlitba prirastie k srdcu.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.