Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie I.

Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho Milosrdenstva:

zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám.

Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi, Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, a urob ma takým, akého ma Ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval(a) čistotu duše i tela. Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal(a) svojím krstným a sekulárnym zasvätením.

Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil(a) a obetoval(a) za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.

V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

 

Imprimatur č. 641/2006

V Nitre 31.5.2006, Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár

papez a zasvatenie

2 thoughts on “Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie I.

 • 2. septembra 2014 at 22:44
  Permalink

  Členovia sekulárnych inštitútov majú záväzky čistoty, chudoby a poslušnosti, ale nežijú spoločne v komunitách. Zostávajú v podmienkach sveta, a predsa sa plne zasväcujú Bohu. Neodlišujú sa od ľudí zo svojho okolia ani svojím oblečením, ani inými vonkajšími znakmi, čo im umožňuje pôsobenie aj v prostredí, ktorému sú cudzie kresťanské hodnoty a ktoré má voči kresťanstvu silne zakorenený odpor a predsudky.

  http://povolania.kbs.sk/cesty/sekularne-instituty

  Z toho môžeme vyrozumieť, že konkrétna hore spomínaná časť zasvätenia sa týka členov sekulárnych inšitutoch

  Reply
 • 27. mája 2014 at 22:10
  Permalink

  Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal(a) svojím krstným a sekulárnym zasvätením.
  Priatelia, čo je sekulárne zasvätenie?
  Akosi mi to v tom texte nesedí.
  Vladino

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *