Prečo Boh nemá titul CSc.

Prečo Boh nemá titul CSc. 
1. Má len jednu známu publikáciu.
2. Tá je v hebrejčine.
3. Nie sú v nej odkazy na ďalšie pramene.
4. Nebola publikovaná v známom vedeckom časopise.
5. Mnohí pochybujú o tom, že ju napísal osobne.
6. Musíme priznať, že je známa po celom svete – ale čo robil potom?
7. Jeho schopnosť tímovej práce je veľmi obmedzená.
8. Ostatným vedcom sa nepodarilo zopakovať jeho experimenty.
9. Nepožiadal etickú komisiu o súhlas s experimentovaním na ľuďoch.
10. Keď sa mu jeden pokus nevydaril, pokúsil sa zahladiť stopy utopením pokusných objektov.
11. Jedincov, ktorí sa nechovali podľa očakávania, vyradil z pokusného súboru.
12. Nechodil na prednášky – len odkázal študentom, čo si majú preštudovať.
13. Nechal za seba učiť svojho syna.
14. Prvých dvoch študentov vyhodil, pretože sa naučili niečo naviac.
15. Aj keď má len 10 požiadaviek, väčšina študentov v praktickom teste prepadne.
16. Konzultácie poskytuje len veľmi zriedka, a to ešte na vrcholku hory.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *