Mystici a mučeníci, poznáte ich? Vyskúšajte si kvíz.

“Boh chce mystikov a mučeníkov celých len pre seba.” Akoby v týchto omilostených dušiach sám Boh hľadal svoje spočinutie. Akoby sa pýtal: “A kto bude potešovať mňa?” Zástupy svätcov a svätíc hovoria jasnou rečou: v ich životoch nadišla chvíľa, kedy ich Boh ukryl pred celým svetom a pozval ich do opustenej izby samoty a bolesti. Tam sa stretávali s Láskou, ktorá sa podobne ako oni, nechala uväzniť vo svätostánku. Poznáte tieto vzácne duše?

Ktorá mystička dostala vo vízii pokyn od Pána Ježiša, aby pápež Pius XII. zasvätil svet Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie?

Correct! Wrong!

Videnia zo života Pána Ježiša, ktorého mystika použil Mel Gibson ako podklad pre svoj film Umučenie Krista?

Correct! Wrong!

Kto z uvedených svätých trpel neviditeľnými stigmami?

Correct! Wrong!

Ktorá z mystičiek napriek svojej veľkej túžbe nikdy oficiálne nevstúpila do zasväteného života v kláštore?

Correct! Wrong!

Mystický jav neporušeného tela po smrti bol preukázaný u ...

Correct! Wrong!

Legenda o ktorom mučeníkovi hovorí, že si niesol po poprave svoju vlastnú hlavu a stále kázal evanjelium?

Correct! Wrong!

Ktorá z uvedených svätých sa stala „zápalnou obetou“ v duchovnom význame, duchovnou matkou katolíckych veriacich a misionárov Kanady, napriek tomu, že nikdy neopustila svoj kláštor?

Correct! Wrong!

Jedna z uvedených mučeníčok bola úplne uzdravená apoštolom Petrom vo väzení po svojom mučení. Ktorá?

Correct! Wrong!

Zázračné uzdravenie z vrodenej slepoty po pomazaní krizmou od biskupa pri svojom vlastnom krste prežil/a?

Correct! Wrong!

Ktorá mučeníčka zomiera po prenasledovaní vlastným otcom, ktorý s ňou chcel uzavrieť „zvrátené“ manželstvo a stala sa tak patrónkou duševne chorých?

Correct! Wrong!

V jeden deň sa vo videní zjavil slepej žene mučeník s prosbou , aby našla jeho odťatú hlavu a pochovala ju. Kto sa žene zjavil vo videní? (Za tento svoj čin žena dostala odmenu, zázrak, ktorý ju uzdravil zo slepoty.)

Correct! Wrong!

Jedna z uvedených svätíc ako novicka vo vízii počula výzvu Pána Ježiša, aby ho pobozkala na tvár a hoci pobozkala sadrovú sošku, tvár Ježiša pod jej bozkom ožila?

Correct! Wrong!

Kto bol požehnaný vo veľmi mladom veku mystickým potením krvi pre svoju jednoduchosť a úplné odovzdanie sa Pánovi?

Correct! Wrong!

Ktorá mystička bola tak napádaná diablom pri písaní denníka, že diabol jej pri útoku osekal celú nohu? (Po tejto udalosti na príkaz svojho spovedníka poprosila o uzdravenie a Boh jej milosť uzdravenia okamžite udelil.)

Correct! Wrong!

Na dverách jednej rehoľnej cely patriacej mystikovi visel nápis „Tu sa plní Božia vôľa!“ Komu patrila táto cela?

Correct! Wrong!

Jedna z mystičiek si tak zúfala nad svojou hriešnosťou a strachom úplne vyznať svoje hriechy, že jej Boh na pomoc posiela v zjavení sv. Františka z Assisi. Na druhý deň po zjavení si svätica vykonáva generálnu spoveď. Kto túto milosť dostal?

Correct! Wrong!

Ktorého mučeníka zachránila sv. Irena po tom, ako si všetci mysleli, že zomrel zastrelením šípmi? (Po zotavení hlásal opäť evanjelium, ale na príkaz Diokleciána ho umučili druhýkrát.)

Correct! Wrong!

Mystici a mučeníci, poznáte ich?
Skvelé!!!
Gratulujeme! Život mystikov a mystičiek je Vám dôverne známy.
Dosiahli ste dobré skóre!
Život mystikov a mystičiek poznáte na dobrej úrovni.
Dosiahli ste pomerne dobré skóre
Gratulujeme. Život mystikov a mystičiek poznáte na pomerne dobrej úrovni.
Život mystikov a mystičiek Vám nie je až taký neznámy.
Inšpirujme sa životom svätíc a svätých, aby sme podľa ich vzoru dosiahli svätosť a dokonale plnili Božiu vôľu.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *