Deväť hriechov jazyka 

1. Klamlivý jazyk
Klamstvo je jednou z vecí, ktoré Boh považuje za odporné (Príslovia 6, 17) a všetci klamári majú svoje miesto v ohnivom jazere (Zjavenie 21, 8.) Mali by sme si tiež uvedomiť, že diabol je otcom klamárov.

2. Úlisný jazyk
Boh nenávidí prázdne lichôtky. (Žalm 12, 3-4). Ako veriaci by sme nikdy nemali chváliť iných z dôvodu, že od nich chceme niečo získať.

3. Pyšný jazyk
Pyšný/chvastavý jazyk je hriešny. Pyšní veriaci sú plní seba a od niekoho iného sa učia málo. Žalm 12, 3-4 hovorí, že Boh odreže pyšný jazyk. Pokor sa, nech ťa Boh môže pozdvihnúť.

4. Nadmerne používaný jazyk
Toto je jednoducho príliš veľa rozprávania. Kaz 5, 3 hovorí, že veľa slov označuje reč blázna, zatiaľ čo Prísl 10, 19 hovorí, že rozumní držia jazyk za zuby. Kaz 5, 2 nás varuje, aby sme nehovorili príliš mnoho. Odporúčame, aby ste boli osobami s menším počtom slov.

5. Rýchly jazyk
Hovoríte príliš rýchlo a odpovedáte bez počúvania. Príslovia 18, 13 hovoria, že odpovedať bez počúvania je hlúposť a hanba. Jakub 1,19 nám hovorí, že máme rýchlo počúvať, pomaly hovoriť a pomaly sa hnevať.

6. Jazyk ohovárača
Hriech jazyka, keď vám niekto hovorí dobré veci do očí, ale hovorí zlé a negatívne veci proti vám, keď nie ste prítomní. Ohovárač je niekto, kto používa svoj jazyk proti vám, keď ste neprítomní. Prísl 25,23 „Severný vietor dáva dážď, a potmehúdsky jazyk nahnevanú tvár.“ V Rim 1,30 sa hovorí, že tí, ktorí okrem iných hriechov praktizujú aj ohováranie, si zaslúžia smrť. Ak ste veriaci s týmto zvykom, musíte sa zmeniť. Ak ste sa niekedy stali obeťou hovoru poza chrbát, musíte byť v pokoji a nevracať to späť; Boh bude za Vás bojovať.

7. Klebetný jazyk
Toto je jazyk, ktorý je zakázaný v Žalme 15,3 a Prísloviach 18,8. Títo ľudia sa zapájajú do rozhovorov o druhých, zvyčajne zahŕňajú detaily, ktorých pravdivosť nie je potvrdená. Klebety sú dnes v kostoloch bežným hriechom. Diabol používa veriacich ako oltáre, aby ubližoval iným. Boh nenávidí klebetný jazyk. Dávajte pozor, aby ste nešírili informácie proti iným; nielenže ublížite tomu druhému, ale tiež poškodíte svoje spoločenstvo s Bohom.

8. Preklínajúci jazyk
Rimanom 3,13 „Ich hrdlá sú otvorené hroby, ich jazyky klamú. Jed zmijí je na ich perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti.“ Ľudia, ktorí preklínajú, nemajú v Kráľovstve miesto. Vo svojom hneve a frustrácii nevyslovujte nadávky a kliatby na druhú osobu.
Rim 12, 17,18 hovorí, že by sme nemali platiť zlom za zlo. Mali by sme sa snažiť udržiavať pokoj so všetkými ľuďmi a nikdy sa nesnažiť o pomstu; pomsta patrí Pánovi.

9. Falošný jazyk
Falošný jazyk je hriešny, ako je zjavené v Prísloviach 12,18. Pri odovzdávaní správy vám títo ľudia majú tendenciu hovoriť nepriamo v súvislosti s niečím, čo sa vás týka. Nepoužívajte svoj jazyk proti niekomu v snahe zosmiešniť ho. Boh nenávidí jazyk, ktorý prebodáva iných. Jakub 3,9 „Jazykom chválime nášho Pána a Otca a preklíname ním ľudí, ktorí boli stvorení na Božiu podobu.“

V ktorej z týchto oblastí sme vinní? Musíme vynaložiť úmyselné a vedomé úsilie, aby sme ovládli svoj jazyk, aby nás to nezaviedlo do pekla. Dovoľme Duchu Svätému, aby dnes vládol nad našim jazykom!
Buďte požehnaní!

Zdieľať

One thought on “Deväť hriechov jazyka 

Comments are closed.