Litánie k sv. Michalovi archanjelovi

Pane, zmiluj sa nad nami,
Kriste, zmiluj sa nad nami,
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, prijmi naše modlitby.
Otec z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Najsvätejšia Trojica, jeden Bože,
Svätá Mária, Kráľovná anjelov, oroduj za nás.
Svätý Michal, naplnený Božou múdrosťou,
Svätý Michal, ctiteľ Večného slova,
Svätý Michal, korunovaný cťou a slávou,
Svätý Michal, veliteľ nebeských zborov,
Svätý Michal, ctiteľ Najsvätejšej Trojice,
Svätý Michal, ochranca raja,
Svätý Michal, vodca izraelského ľudu,
Svätý Michal, sila bojujúcej Cirkvi,
Svätý Michal, česť a radosť oslávenej Cirkvi,
Svätý Michal, svetlo anjelov,
Svätý Michal, zástanca pravoverných,
Svätý Michal, pomocník kresťanov,
Svätý Michal, nádej v čase smrti,
Svätý Michal, najistejšia pomoc,
Svätý Michal, pomocník v nebezpečenstvách,
Svätý Michal, ochranca od večnej smrti,
Svätý Michal, útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smrti,
Svätý Michal, knieža náš,
Svätý Michal, zástanca náš.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Svätý Michal, knieža Kristovej Cirkvi, pros u Pána za nás, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa:
Pane Ježišu, na príhovor sv. Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Svätý Michal archanjel, ochranca svätej Cirkvi! My, hoci nehodní žiadať tvoju pomoc, predsa sa spoliehame na tvoju dobrotu, veď ty pomáhaš každému, kto sa s dôverou k tebe utieka. Obraciame sa na teba spolu s našimi anjelmi strážcami za účasti všetkých nebeských zborov, ktoré sú svedkami našej nádeje v teba. Vyberáme si ťa za nášho ochrancu a osobitne za zástancu. Sľubujeme, že ako tvoji ctitelia budeme šíriť túto pobožnosť k tebe. Sprevádzaj nás počas celého nášho života, aby sme nikdy ani skutkami ani myšlienkami neurazili Pána Boha. Ochraňuj nás od všetkých diabolských pokušení, zvlášť proti viere a čistote. V čase našej smrti nás vypros u Pána pokoj a voveď nás do večnej radosti. Amen.

10 thoughts on “Litánie k sv. Michalovi archanjelovi

 • 26. septembra 2021 at 2:25
  Permalink

  Svätý Michael Archaniel prosím ochraňuj mňa môjho syna a priateľa od všetkého zlého prines do nášho domu len to dobré a prived môjho priateľa a syna ku kresťanskej viere aby sme boli silný verní a oddaný Bohu. Amen

  Reply
 • 26. septembra 2021 at 2:15
  Permalink

  Svätý Michael Archaniel prosím ta uveď moju rodinu do pokoja lásky a viery. Vysloboť mňa môjho priateľa a nášho syna od zlých energií ktoré nám nepatria a prived môjho priateľa a syna ku kresťanskej viere aby sme spojili naše srdcia v jedno a žili boží život v pokoji radosťi láske pokore a zdraví v spoločnú vieru. BOHU VĎAKA

  Reply
 • 23. septembra 2021 at 8:10
  Permalink

  Sv. Michal Archanjel prosím, vypros mi u Nebeského Otca: pokoru, veľmi silnú vieru, dôveru a odovzdanosť do Božej vôle. Aby na orodovanie Panny Márie, Matky Spásy naplnil túžbu môjho srdca, ak je to v súlade z Božou vôľou. Bohu vďaka.

  Reply
 • 23. septembra 2021 at 8:00
  Permalink

  Sv. Michal Archanjel, vypros mi u Nebeského Otca : pokoru, odovzdanosť, veľmi silnú vieru a dôveru v Trojjediného Boha a ochranu Panny Márie, Matky Spásy. Aby Pán splnil túžbu môjho srdca , ak je to v súlade s Jeho Svätou vôľou. Amen Bohu vďaka.

  Reply
 • 14. mája 2021 at 1:35
  Permalink

  Buď pozdravený sv. Michal archanjel. Tebe som zverila svoje zdravie, prosím, prihováraj sa za mňa, za moju rodínu, za Palka…ved nás prosím týmto denno denným bojom života, a pomôž nám vo viesť nás raz do večnosti. Vďaka ti sv. Michal Archanjel.

  Reply
  • 15. júna 2021 at 23:36
   Permalink

   Svätý Michal archanjel, prosím za moju rodinu o zdravie,za moje dcéry,aby viedli svoje deti ku viere Pána Ježiša Krista.Amen

   Reply
 • 27. augusta 2019 at 20:24
  Permalink

  Svätý Michal Archanjel, osloboď prosím Ťa mňa a môjho muža od vplyvu zlého. Ďakujem .

  Reply
 • 12. augusta 2019 at 18:03
  Permalink

  Svaty Michal Archaniel oslobod ma Prosim od vplyvu zleho.

  Reply
 • 18. júla 2019 at 23:01
  Permalink

  Prosím Ťa sv. Michal Archanjel oroduj za Dominiku aby sa jej uzdravila chrbtica a hlava. Ďakujem! Amen.

  Reply
 • 17. mája 2019 at 15:35
  Permalink

  Sv. Michal Archanjel, prosím ta stoj pri mne, pri nás.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.