Obetný ruženec pátra Pia

I. Úvod: 
Obetujeme za celý svet: S celým nebom, v mene celého ľudstva a za celé ľudstvo, s dušami v očistci a za duše v očistci. A koľkokrát sa modlím, nech toľkokrát som schopný spoliehať sa na Božie milosrdenstvo každou modlitbou, hoci na to nemyslím.

Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji proti zlosti a úkladom diablovým, buď nám ochranou, pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh! A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla satanáša a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen.

Príď, ó Duchu Presvätý, vylej na nás bohaté lúče svojho svetla! Príď, nebeský Otče, darca premnohých darov, osvieť naše srdcia!

 Alebo: Milovaný Ježišzu, Ty si plný Ducha Svätého, Ty jediný si Synom Božím. Vylej na nás Ducha Svätého so svojimi siedmimi darmi a dvanástimi plodmi, aby nás opustil zlý duch.

II. Na začiatok:
Verím v Boha, Sláva Otcu, Otče náš

3x Zdravas Mária (s úvodnými tajomstvami)

Sláva Otcu

III. Na každom (zdravasovom) zrnku desiatku:

1. 1x Otče náš

2. 1x Zdravas Mária (s tajomstvom)

3. 1x Sláva Otcu

4. 1x Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

IV. Po každom desiatku: 
1. Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Najsvätejšia a Najčistejšia Trojica a Eucharistické Srdce Pána Ježiša, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, s jej bolesťami a slzami.

2. Milovaný, dobrý Otec PIO, pros za nás a modli sa s nami! Žehnaj nás a celý svet!

3. Ó, môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

V. Na koniec: 

Večný Otče, obetujeme seba i celý svet Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na Večnosť, a túto modlitbu, túto obetu za všetkých ľudí!

Bolestný ruženec Otca Pia má najviac zásluh. Teraz sme ho povinní častejšie obetovať pre celý svet.

 

One thought on “Obetný ruženec pátra Pia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *