Sny stromov

Nebojme sa snívať svoje sny, Boh je mocný.
Na jednom kopci v lese boli tri stromy. Navzájom diskutovali o svojich nádejach a snoch. Prvý strom povedal: „mojim snom a prianím je stať sa truhlou pokladu. Tak by som mohol byť naplnený zlatom, striebrom a vzácnymi drahokamami. Bol by som nádherne skrášlený dekoratívnou rezbou, takže každý by videl tú nádheru.“
Potom druhý strom povedal: „raz budem mocnou loďou. Budem prevážať kráľa a kráľovné cez vody a plaviť sa po celom svete. Každý sa bude cítiť so mnou bezpečne, pretože sila trupu lode bude mohutná.“
Nakoniec tretí strom povedal: „Ja chcem vyrásť a byť najvyšší a najsilnejší strom v lese, takže ľudia ma budú vidieť na vrchole kopca a pohliadnu hore k mojim vetvám, ktoré siahajú až k nebu a pomyslia si, ako som svojimi vetvami blízko Boha. Budem najväčším stromom po celý čas a ľudia si ma budú stále pamätať a pripomínať.
Po pár rokoch mojich modlitieb za uskutočnenie svojich snov, prišla k stromom skupina drevorubačov. Keď jeden drevorubač prišiel k prvému stromu, povedal: „vypadá skutočne ako silný strom, myslím, že by som mal možnosť predať drevo tesárom“ a začal strom zotínať. Strom bol šťastný, pretože vedel, že z neho tesár urobí truhlu na poklady. Pri druhom strome drevorubač povedal: „toto vypadá na silný strom, mohol by som predať drevo v lodeniciach.“ Druhý strom bol tiež šťastný, lebo vedel, že je na svojej ceste stať sa mohutnou, kráľovskou loďou. Tretí strom, keď k nemu drevorubači prišli, dostal strach, pretože vedel, že ak ho zotne, jeho sny sa už nikdy neuskutočnia. Jeden z drevorubačov povedal: „Nepotrebujem nič zvláštneho zo svojho stromu takže si vezmem tento“ a zoťal ho.
Keď sa prvý strom dostal k tesárom, bola z neho urobená bednička, teda skôr krmelec pre zvieratá. Bol umiestnený do chlieva a naplnený senom. Toto vôbec nebolo, čo si prial a za čo sa tak vrúcne modlil. Druhý strom bol rozrezaný a bola z neho vyrobená malá rybárska loďka. Jeho sny, že sa stane mohutnou loďou, prevážajúcou kráľa, tiež skončili. Tretí strom bol rozrezaný na väčšie kusy a položený na pusté miesto v temnote.
Uplynulo mnoho rokov a stromy už na svoje sny dávno zabudli. Potom jedného dňa muž a žena prišli do chlieva. Ona porodila a položila dieťa na seno do kŕmiacej bedničky, ktorá bola vyrobená z prvého stromu. Muž si prial urobiť jasličky pre dieťa, ale toto koryto muselo stačiť a slúžilo ako jasle. Strom mohol cítiť dôležitosť tejto udalosti a vedel, že držal najväčší a neprekonaný poklad po celý čas. O pár rokov neskôr, skupinka mužov vstúpila na rybársku loďku, vyrobenú z druhého stromu. Jeden z nich bol unavený a zaspal. Zatiaľ čo sa plavili na mori, prišla veľká búrka a strom vedel, že nie je tak dosť silný, aby mohol udržať muža bezpečne na loďke. Muži zobudili spiaceho muža a On vstal a zvolal: „Utíš sa“ a búrka utíchla. Vtedy strom vedel, že niesol Kráľa Kráľov na svojej loďke. Konečne niekto prišiel a vzal tretí strom. Bol nesený mužom cez ulicu, kde sa mu ľudia vysmievali a zosmiešňovali ho. Keď prišli na dané miesto a zastavili, muž bol pribitý na ten strom a pozdvihnutý k nebu, aby zomrel na vrchole kopca. Keď prišla nedeľa, strom si uvedomil, že bol dosť silný na to, aby mohol stáť na vrchole kopca a byť tak blízko Boha ako len bolo možné. Ľudia, keď na neho pozerali, dívali sa hore k nebu a pritom mysleli na Boha, pretože Ježiš bol na ňom ukrižovaný.

Nie vždy vieme, aké má Boh s nami úmysly. Často sa ti nezdá, že veci idú podľa tvojich predstáv, ale vedz, že Boh má pre teba plán. Pokiaľ vložíš svoju dôveru na  Boha, On ti dá veľké dary. Každý z tých troch stromov získal to, po čom túžil, ibaže nie cestou, ktorú si predstavovali. Môžeme ale vedieť, že Jeho cesty nie sú naše cesty, ale tie Jeho sú vždy tie najlepšie.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *