Krížová cesta „ Hanba “

I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Ako veľmi nám záleží na tom, čo si o nás myslia druhí! Ježiš je odsúdený ako zločinec. Ale prijal to ako súčasť svojej vykupiteľskej cesty.
Pane Ježišu, pripomínaj nám, že nie je dôležité, čo o nás hovoria ľudia, ale to, ako obstojíme pred Božím súdom.

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Áno, prijal kríž, hoci je to potupný nástroj. Išiel s ním pred očami všetkých. A my sa vyhýbame všetkým situáciám, zvlášť tým, kde by sme mohli byť pokorení.
Pane Ježišu, nauč nás nevyhýbať sa príkoriam a prijímať ich ako hodnotu, cez ktorú sa Ti približujeme.

III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Len aby nás niekto nevidel, že niečo nevieme, že sme slabí, nešikovní! Možno, že Ježiš musel i za nás padnúť, aby vyrovnal hriechy našej pýchy.
Pane Ježišu, pomáhaj nám prijímať naše nedostatky ako spôsob, ktorým nás udržuješ v pokore.

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Niekedy si posťažujeme pred cudzími. U nich hľadáme oporu a pochopenie. Len aby tí najbližší nevideli naše neúspechy a prehry.
Pane Ježišu, nauč nás prežívať skutočné bratstvo Božích detí, aby sme sa nehanbili jeden pred druhým priznať sa ku svojim nedostatkom.

V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Určite by sme sa nechceli dostať do Šimonovej situácie. Možno práve takéto situácie Boh v našom živote plánuje a my, keď sa im vyhneme, prichádzame o možnosť pomáhať Kristovi niesť kríž a byť účastní na záchrane sveta.
Pane Ježišu, daj nám silu, aby nám strach z hanby nebránil v konaní dobra.

VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Veronika vedela strach z hanby a mienky ľudí prekonať láskou.
Pane, zväčši našu lásku, aby nám pomáhala prekonávať všetky naše obavy.

VII. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Ježišov pád nás môže naučiť chápať, prečo sa nám stavajú do cesty rôzne prekážky. Jedna výhra, jeden úspech nestačí. Sú potrebné časté skúšky, aby sme sa udržali na správnej ceste.
Pane Ježišu, daj, nech sa učíme prijímať svoje pády ako výzvu k ďalším, novým začiatkom.

VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Všímame si všetko, čo sa deje okolo nás. Je to v poriadku. Ale Ježiš nás upozorňuje, že nám nesmie uniknúť ani to, čo sa deje v našom srdci a aký dosah má naše konanie v živote druhých.
Pane Ježišu, daj, nech súcit s Tebou pramení z poznania našich slabostí. Veď len pre naše hriechy si musel trpieť.

IX. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Slabosť, nedokonalosť, prehra nie sú dôvody pre to, aby sme sa vyhli splneniu Božieho plánu. Treba znova vstať a chcieť vydržať.
Bože, pomôž nám, aby sme sa nevyhovárali na svoju slabosť, keď od nás niečo žiadaš.

X. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Kam až šla Kristova láska, keď nechal zo sebou robiť čokoľvek! „Som tichý a pokorný srdcom,“ povedal o sebe a tiež vravel: „Učte sa odo mňa …“ (Mt 11,29)
Pane, pomôž nám bojovať proti našej pýche. Premeň naše srdcia, aby sa podobali Tvojmu.

XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Čo bolelo viac? Klince, potupa, nepochopenie ľudí, nevďak celých generácií, alebo snáď naša vlažnosť, strach, aby sme nepripadali svetu ako blázni? Strach, ktorý nám bráni ísť plne a do všetkých dôsledkov za Kristom?
Pane, odpusť nám. Chceme ísť Tvojou cestou, chceme byť Tvojimi bratmi.

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

Nechal sa pribiť ako zločinec. Nechal sa o všetko obrať – o voľnosť, o česť, o život, a predsa mal v sebe plnú slobodu, aj napriek tomu všetkému povedať svojmu Otcovi „ÁNO“.
Pane, nech myslím viac na Božie plány, než na svoje pocity a predstavy.

XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža

Žiadna sláva, žiadne oslavné prejavy, ako sme zvyknutí na pohreboch. Nebolo to podstatné. Mal pripravenú inú slávu. A nám ju tiež chystá.
Daj, Pane, nech žijeme a zomierame tak, aby naša smrť bola prechodom do Tvojej slávy.

XIV. Pána Ježiša pochovávajú

Kristovo víťazstvo bolo skryté. Nič sa nedialo, na prvý pohľad bolo všetko stratené. A predsa už v tom tichu a zdanlivej prehre bolo ukryté Božie víťazstvo. Ani my nemusíme hneď vidieť výsledky svojej práce, svojho boja, svojho úsilia. Dôležité je, že Boh to môže použiť k víťazstvu dobra kdekoľvek a kedykoľvek.
Pane, nauč nás čakať, nauč nás spoliehať sa, nauč nás bojovať i keď nevidíme úspechy.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *