Hostia krváca

16. februára 1266 v portugalskom Santaréme sa mladá žena premožená žiarlivosťou na svojho manžela poradila s čarodejnicou, ktorá jej povedala, aby išla do kostola a ukradla premenenú hostiu, aby ju použila na nápoj lásky.

Žena ukradla hostiu a schovala Najsvätejšiu Eucharistiu do plátna, ktoré sa okamžite zafarbilo krvou. Vystrašená žena utekala domov a otvorila šatku, aby zistila, čo sa stalo. Na svoje počudovanie videla, že z Hostie vyviera krv. Zmätená žena uložila hostiu do zásuvky vo svojej spálni. V tú noc začala zásuvka vyžarovať žiarivé lúče svetla, ktoré osvetľovali miestnosť, ako keby bol deň. Podivného javu si bol vedomý aj manžel a spýtal sa svojej manželky, ktorá mu všetko vypovedala.

Na druhý deň informovali farára, ktorý išiel do domu, aby v sprievode mnohých rehoľníkov i laikov odniesol hostiu a vrátil Najsvätejšiu sviatosť do kostola sv. Štefana v slávnostnom sprievode. Hostia krvácala tri po sebe nasledujúce dni a potom bola umiestnená do krásneho relikviára vyrobeného z včelieho vosku.

V roku 1340 sa stal ďalší zázrak. Keď kňaz otvoril svätostánok, našiel relikviár z včelieho vosku rozbitý na veľa kúskov: na jeho mieste bola krištáľová váza obsahujúca Krv zmiešanú s voskom. Svätá hostia je teraz uložená na eucharistickom tróne z 18. storočia nad hlavným oltárom. Kostol svätého Štefana je dnes známy ako Svätyňa svätého zázraku. Počas stáročí hostia pri rôznych príležitostiach vydávala nové prúdy krvi a v niektorých prípadoch bolo možné vidieť rôzne obrazy Nášho Pána vo Svätej Eucharistii. Medzi svedkami tohto zázraku je svätý František Xaverský, apoštol Indie, ktorý navštívil svätyňu pred odchodom na misie. Odkedy sa zázrak stal, každoročne druhú aprílovú nedeľu sa vzácna relikvia prenesie z domu manželov do kostola sv. Štefana. Z domu manželov sa v roku 1684 stala kaplnka.

Štyria pápeži udelili tomuto eucharistickému zázraku úplné odpustky: Pius IV., sv. Pius V., Pius VI. a pápež Gregor XIV. V kostole sv. Štefana zo Santarému možno ešte dnes vidieť tieto vzácne relikvie.

Zdroj: eucharisticmiracles, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *