Za všetkých zomrelých II.

Najmilší a najdobrotivejší Pane, prosíme Tvoju dobrotivosť skrze zásluhy utrpenia Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, skrze Utešiteľa Ducha Svätého, na príhovor blahoslavenej Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, zhliadni milosrdným okom na duše v očistcovom trápení, vysloboď ich a daj im večné odpočinutie, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a oslavovať na veky vekov.
Amen.

One thought on “Za všetkých zomrelých II.

  • 29. marca 2020 at 0:21
    Permalink

    Bože náš Nebeský, prijmi k sebe všetkých ktorí zomreli na Corona vírus, nebuď im prísnym sudcom, ale Spravodlivým Spasiteľom. Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.