9. DEŇ (6. 2. 2015 – piatok) Boh chráni svet našim prostredníctvom

DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
PRED KONANÍM REFERENDA O RODINE

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)

K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
V: Amen.
K: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a
Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
V: Amen.

Čítanie Božieho slova:
Počúvajme slová evanjelistu Lukáša:
Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!Choďte!Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
(Lk 10, 1 – 3)

Úvaha:
Uvažujme:
Prečo som na tomto svete a v tejto dobe? Prečo žijem v tejto obci? Prečo mám okolo seba priateľov a známych? Prečo
sa stretávam s ľuďmi? Všetko má cieľ a zmysel. Nič nie je len tak. Môžeme uvažovať nad mnohým, či je to Božia vôľa a či je to to, čo určil pre môj život. Ale niektoré veci máme spoločné: hľadanie pravdy, snaha o svätosť, milosrdenstvo, odpustenie, láska… Z týchto úloh sa nevykrútime. A ešte jedno: „Choďte!Hľa, posielam vás…“ Ak tieto slová počujem, nepatria nikomu vedľa mňa, ale patria mne. To posiela, aby som podľa svojich možností chránil svet pred tým, o čom si (svet) myslí, že je správne, ale Boh to dávno označil ako nástroj záhuby. Aj zajtra mám možnosť prispieť k ochrane detí, rodín, krajiny a národa. … „Choďte!Hľa, posielam vás…“

Prosby:
Modlime sa za dar rady a svetla Ducha Svätého:
1. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na úžitok iným. Príď Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
Ľ. Príď Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
2. Duch Svätý nás osvecuje, aby sme vedeli konať, čo je dobré a spravodlivé.
3. Sme blahoslavení, keď trpíme pre Krista, lebo to Duch slávy, Duch Boží spočíva na nás a učí nás odpúšťať.
K.: Pane Ježišu, naplň nás Duchom Svätým. Jeho blaživé svetlo nech osvecuje našu myseľ a očisti zmýšľanie nášho srdca, aby sme dosiahli trvalú radosť. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.

K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Ducha Svätého.

Zdravas Mária…

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)

K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.: Amen.

Záverečné požehnanie

Descent-of-the-Holy-Spirit-at-Pentecost

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *