Zoslanie Ducha Svätého

Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.
V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení,
lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom.
Viď Sk 2,1-11

V prvom čítaní zo Slávnosti zoslania Ducha Svätého určite neunikne našej pozornosti pôsobivé líčenie toho, čo sa udialo medzi apoštolmi zhromaždenými v Jeruzaleme v deň Turíc, a zvlášť schopnosť hovoriť inými jazykmi, ktorou boli pri tejto príležitosti apoštoli obdarovaní. (Možno si povzdychneme, ako by sa podobný dar hodil aj nám!) Môže sa však stať, že nám unikne ešte jedna skutočnosť – síce menej nápadná, ale nemenej dôležitá: množstvo tých, ktorí sa zbehli a zmätení i udivení počuli apoštolov hovoriť svojím jazykom. Fakt, že okolo apoštolov sa naraz zbehli Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi, ktorí boli otvorení posolstvu o veľkých Božích skutkoch, je tiež dôležitým darom Ducha Svätého, bez ktorého by samotný dar jazykov zostal asi málo platný (a možno aj úplne neobjavený). Ak sa nám teda bude pri tohtoročnej Slávnosti zoslania Ducha Svätého zdať, že my zase odchádzame „naprázdno“, pretože nás Boží Duch zase ničím neobdaroval, stojí za to otvoriť oči pre tie okolnosti nášho života, ktoré sa nám zdajú byť úplne „vedľajšie“. Možno práve v nich a vďaka nim zistíme, že darov Ducha Svätého vôbec nie je málo – ani v nás, ani okolo nás.

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *