Modlitba k Duchu Svätému

Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou!
Príď Duchu Svätý, vdýchni svetu sviežosť svojho posväcujúceho dychu! Obklop všetkých ľudí žiarou svojej milosti! Unes ich všetkých do nádhery svojej slávy!
Príď a povzbuď ich v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo.
Zjav sa ľuďom a učiň tento deň prísľubom nového rána. Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, skvelá zástava Kristových prisľúbení.
Božský Duchu, Oheň lásky, Radosť presahujúca všetku plnosť, Svetlo plašiace tie najžalostnejšie temnoty, Inšpirátor všetkej chvály, prebuď a upevni vo všetkých ľuďoch záľubu vo svätých veciach, daj im preniknúť do hlbokých krás svojich tajomných príbytkov. Nech vojdú, podľa prísľubu Slova, do skrytého kráľovstva Božských tajomstiev a ich život, celý pretvorený, celý premenený, celý zbožštený v Kristovi, dosiahne nekonečnú moc práve cenou tvojich Božských tajomstiev.
Božský Utešiteľ našich žiaľov, vzácny Pôvab plodných samôt, Oživovateľ všetkých našich radostí, svätý Zárodok všetkého duchovného života, obostri celý vesmír svojou nesmiernosťou. Naplň svet svojou plnosťou. Vtiahni našu ľudskú podstatu do tajomstiev Božskej jednoty. Vtisni do sŕdc pečať Otcových zasľúbení, zotri z nášho čela každý tieň, opoj všetky ústa Ježišovým kalichom a čoskoro dozrie v tvojom svetle celá úroda svätých.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *