Za zosnulých

Otče náš, ktorý si na nebesiach, pokorne Ťa prosíme. Večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ktoré si prijal ako tvoje stvorenia, ak Ťa nemilovali, ale Ťa odohnali a nevážili si Ťa. Na znak obety zmierenia a kajúcnosti Ti ponúkam ako obetu všetku lásku a dobrotu Tvojho milovaného Syna nášho Pána Ježiša Krista.

Posväť sa meno Tvoje. Pokorne Ťa prosím, večný Otče, dobrotivý a milosrdný: odpusť dušiam, ktoré neoslavovali Tvoje sväté meno a ktoré ho často vyslovovali nehodne a ľahkomyseľne. Na znak obety zmierenia a pokánia Ti obetujem všetky príhovory, ktorými Tvoj milovaný Syn, náš Pán Ježiš Kristus, oslávil Tvoje sväté meno na tejto zemi.

Príď kráľovstvo Tvoje. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ktoré po Tebe netúžili horúcou láskou a hlbokou túžbou po Tvojom kráľovstve; za ich početné hriechy Ti obetujem naliehavé želania Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý chce, aby bol celý svet prijatý do Tvojho svätého kráľovstva.

Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, čo sa nepodriadili zbožne Tvojej svätej vôli, ale často sledovali iba svoju vlastnú vôľu. Na znak obety zmierenia a kajúcnosti Ti ponúkame Božské Srdce Ježišovo a jeho veľkú poslušnosť.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam ich viny, keď nemilovali svojich nepriateľov a nechceli im odpustiť. Na znak uzmierenia a pokánia za ich mnohé hriechy Ti obetujeme všetky sväté slová Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý na kríži povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

Neuveď nás do pokušenia. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, čo neodporovali pokušeniam, ale podľahli pokušeniam Zlého a zničili sa. Na znak uzmierenia a pokánia Ti ponúkame poslušnosť, ťažké práce a všetko trpké utrpenie a smrť tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Ale zbav nás od Zlého. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam a priveď ich s Ježišom Kristom do Tvojho kráľovstva slávy, ktorým si ty sám.

Amen.

13 thoughts on “Za zosnulých

 • 28. marca 2023 at 23:10
  Permalink

  Prosim o modlitbu za našho jedineho brata Sana ktory odišiel pred tyzdom vo veku 45 rokov nech ho Pan vezme k sebe a nech mu odpusti jeho chriehy Amen

  Reply
 • 28. marca 2023 at 3:17
  Permalink

  Prosím o modlitbu za môjho manžela ,nášho ockiho, ktorý nás opustil pred 6 týždňami , nech ho Pán príjme do svojho nebeského královstva a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

  Reply
 • 15. januára 2022 at 22:24
  Permalink

  Prosím za modlitby za mojich rodičov, starých rodičov, tety a ujov a za svokru.Dakujem

  Reply
 • 24. septembra 2021 at 19:12
  Permalink

  Prosím o modlitbu za môjho brata ktorý sa našiel včera ráno mŕtvy. Pane prijmi ho k sebe a odpusť mu všetky jeho hriechy.

  Reply
 • 30. augusta 2021 at 8:37
  Permalink

  Odpočinutie večné daj Vladovi, Pane.

  Reply
 • 9. marca 2021 at 0:15
  Permalink

  Odpočínutie večné daj Pane našej babke, ktorá nás včera opustila a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

  Reply
 • 7. marca 2021 at 12:43
  Permalink

  Prosim o modlidbu za zosnulu Mamku ktora nas opustila pred mesiacom a za ocka ktory odišiem pred 43rokmi

  Reply
 • 24. februára 2021 at 17:32
  Permalink

  Prosíme o modlitbu za Evku, ktorá nás pred rokom opustila.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.