HOMEOPATIA – svedectvo lekárky

MUDr. Emílie Vlčkovej (detskej lekárky) 

homeopatia-1Som detská lekárka, matka 4 detí. Po opakovanom odporúčaní homeopatických liekov pre deti (prírodná liečba, bez vedľajších účinkov) som sa prihlásila do Slovenskej homeopatickej spoločnosti – SHS. Je to spoločnosť lekárov a farmaceutov a podľa stanov organizuje vzdelávacie podujatia na Slovensku len pre nich.
Homeopatia je súčasťou alternatívnej medicíny. V zahraničí ju používajú popri lekároch aj školení liečitelia. Na Slovensku sa SHS snaží legislatívnymi zmenami stať súčasťou medicíny vedeckej, preto laických liečiteľov neprijíma. V rokoch 1991-1993 prešli homeopatické lieky registráciou v Skúšobnom ústave kontroly liečiv – SÚKL a sú bežne dostupné v lekárňach. V roku 1995 dostal Inštitút RHODON–S ­­- francúzska škola homeopatie súhlas so zaradením homeopatie do ponuky dobrovoľných prednášok na Jeseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Tieto fakty iba zdanlivo svedčia o vedeckom charaktere homeopatie.
Pretože na Slovensku nebola tradícia homeopatie, prvé kurzy viedli lektori zo zahraničia. Podľa toho hovoríme o škole francúzskej, rakúskej, anglickej, indickej. Medzi jednotlivými školami sú odlišnosti, ale základné princípy homeopatie sú všade zachované:
1. princíp: similia similibus curantur – podobné sa lieči podobným.
To znamená, ak zdravý jedinec požije veľké dávky napr. chinínovej kôry, pocíti na sebe chorobné príznaky. Ak takéto príznaky nájdeme na chorom pacientovi, chinínová kôra ho vylieči.
2. princíp: princíp riedenia
Objaviteľ homeopatie, nemecký lekár Hahnemann, zistil, že účinky látky pretrvávali i keď ju riedil. Dokonca účinky boli hlbšie a účinnejšie na organizmus. Viacnásobným pretrepaním sa dosahuje dynamizácia účinnej látky v rozpúšťadle.
Ja som začala so vzdelávaním v homeopatii v roku 1995. Absolvovala som rakúsku školu, z ktorej mám i skúšku, ďalej som navštevovala prednášky z indickej – Revolučnej homeopatie, kurz BIHOST- metóda biochemicko-homeopatickej regulácie metabolizmu.
Ako lekárka a matka malých detí som bola liečbou homeopatickými liekmi nadšená. Moje deti takmer 5 rokov nebrali antibiotiká. Infekty dýchacích ciest im prechádzali rýchle a bez komplikácií. Vysoké teploty pri virózach poklesli a ochorenie ďalej nepokračovalo. Dcére som homeopatikami vyliečila bronchitídu po tom, čo jej nezabrali nasadené antibiotiká . Mne na druhý deň po podaní homeopatika zmizla bradavica. Popálenina na ruke sa po aplikácií homeopatickej masti zahojila bez jazvy. Deťom som podala konštitučný liek a pri akútnych stavoch som používala i polykompozitné prípravky. Účinky homeopatických liekov, ak boli nasadené správne, boli tak evidentné, že nešlo o placebo efekt.
Vedľajšie účinky homeopatických liekov sa nikde neuvádzajú. V prvých rokoch používania homeopatie som bola tak nadšená úspechmi liečby, že som negatíva nepripúšťala. Až po dlhšom používaní som zistila, že vedľajšie účinky sú! Na telesnej úrovni veľmi ojedinelé. Ale závažné na psychickej a duchovnej úrovni! V detskom veku psychika dozrieva, preto sú následky o to ťažšie.
Homeopaticky som liečila svoju rodinu a známych. Nemala som otvorenú prax, ale uvažovala som o tejto možnosti. Každý vyliečený pacient ma pobádal ďalej sa vzdelávať. Prípady prezentované na seminároch boli udivujúce – vyliečený pacient so sklerosis multiplex, zlepšená astma …
Pri homeopatickom vyšetrení som postupovala klasickou cestou. Vzala som podrobnú anamnézu, pýtala som sa na činnosť fyziologických funkcií ( dýchanie, trávenie, vylučovanie, spánok), na okolnosti, za ktorých sa zlepšujú alebo zhoršujú chorobné príznaky, na psychické črty, na sny…Snažila som sa vyhľadať kľúčové, vedúce, nápadné symptómy, repertorizovala som ich (v homeopatickom repetitóriu som podľa symptómov vyhľadala homeopatický liek). Takto vedené vyšetrenie pacienta mi trvalo 1-1,5 hod. Snažila som sa podať konštitučný liek. V akútnych stavoch som podávala na základe osvedčených indikácií alebo polykompozitné lieky.
Postupne som prišla na to, ak chcem robiť homeopatiu rýchlejšie a účinnejšie, potrebujem i prístroje. Kúpila som si merací prístroj založený na EAV – metóde. Týmto prístrojom sa môže pacient otestovať a tým sa overí správnosť homeopatického lieku. Tiež sa pomocou neho dá i potrebný homeopatický liek vyrobiť.
Druhý prístroj, ktorý som kúpila bol vreckový diár – PSION. Podobá sa väčšiemu mobilnému telefónu. Na displej sa dá písať názov homeopatika, meno pacienta… Stlačením klávesy sa podá homeopatický liek priamo pacientovi, alebo sa pošle ako SMS správa priamo do organizmu pacienta. Neuveriteľné!!! Ale veď homeopatia je informačná liečba!!! Tomuto som uverila. Prístroj som niekoľko krát použila. Fungovalo to!
Pýtala som sa, akú informáciu vysiela prístroj, keď to funguje? Môj brat (elektrotechnický inžinier so zameraním na lekárske prístroje ) ma nazval naivnou, keď verím na také veci. Po prezretí prístroja skonštatoval – to je obyčajný diár vyrobený v roku 1989.
Nerozumela som tomu.
Homeopatia vychádza z 2 princípov. Ale akým mechanizmom pôsobia homeopatické lieky na ľudský organizmus, to zatiaľ nikto vedecky čiže experimentálne nedokázal. Sú na to len rôzne hypotézy:
A – homeopatický liek priamo zvýši vitálnu energiu pacienta a tým si organizmus sám zvládne chorobu. (Vitálna energia je energia v živých sústavách, ale zatiaľ ju nikto fyzikálne, chemicky nedokázal ).
B – hypotéza francúzskeho profesora biochémie Benveniste o „ pamäti vody“. Profesor tvrdí, že voda si uchováva pamäť molekuly, ktorá v nej pláva. Vyvolal búrku kritiky vo vedeckom svete. Hypotéza je v protiklade k poznatkom fyziky a chémie. Podľa hypotézy voda by mala pamäť všetkého čo v nej plávalo!!!
C – homeopatia je informačná liečba. Vychádza z teórie, že informácia je popri hmote a energii tretím stavebným prvkom vesmíru. Podľa tejto hypotézy na homeopatických liekoch lieči nie chemický účinok ale informácia!!! Informácia nasmeruje imunitný systém človeka tak, aby sa sám uzdravil.
D – teória vlnenia veľkých molekúl??
Som veriaca a stále som sa pýtala, prečo niektorí ľudia odmietajú homeopatiu. Videla som pacientov, ktorí boli homeopatickými liekmi vyliečení. Nevedela som ako účinkuje, ale nikto mi nedal uspokojivú odpoveď čo je na homeopatii zlé. Túžila som poznať pravdu a prosila som Boha, aby mi ju ukázal.
V apríli 2001 sa mi dostala do rúk kniha MUDr. Judith Erdélyovej: „Alternatívna medicína vo svetle Biblie“.
Autorka tu rozoberá niektoré metódy alternatívnej medicíny a často ich prirovnáva k mágii a okultizmu. Premkla ma hrôza, lebo i homeopatia je jednou z metód alternatívnej medicíny. Jej názor na homeopatiu som neprijala ale o to úprimnejšie a naliehavejšie som sa obrátila na Boha. Modlila som sa: Pane Ježišu, prosím ťa, zbav ma ducha mágie a okultizmu. Ďalej som prosila o dary Ducha Svätého. Nevedela som aká je to modlitba, až potom som prišla na to, že som sa modlila modlitbu autoexorcizmu.
Ďakujem nekonečnej Božej milosti za to, čo sa po tejto modlitbe dialo s mojím myslením. To, čo som nechápala, odrazu sa mi začalo vyjasňovať. Prístroje! Napísať na obrazovku vreckového diára názov homeopatického lieku, meno a dátum narodenia pacienta a stlačením klávesy odoslať to do organizmu pacienta a pacientovi sa zlepší stav, veď to je biela mágia!!! Vyrobiť homeopatikum na prístroji len tým, že vytvoríme spojenie s testovacím homeopatikom, veď to je tiež biela mágia!!!
Všetko toto vychádza z homeopatie. Ale ako je to možné? Vysoké riedenia, veď tam nie je nič z bylinky a predsa účinkuje hlbšie a dlhšie na organizmus ako koncentrovaný roztok – premkla ma hrôza, keď som si to uvedomila. Rozhodla som sa ani to nepoužívať. Ale čo francúzska škola, veď to sú nižšie riedenia, tam hádam účinkujú byliny? Nevedela som a sama som si kládla otázky. V tomto stave som išla na spoveď. Všetko som rozpovedala. Prístroje… Nakoniec som ešte dodala: ale ešte stále neviem prečo je tá homeopatia zlá, veď lieky sú vyrobené z bylín? Asi o 2 hodiny po spovedi som mala chvíľu času. Otvorila som si brožúrku, ktorú mi kúpil manžel, keď som mu všetko vyrozprávala. Bol to Pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska: „Mágia, veštenie a démonské vplyvy“. Na 11 strane čítam: Existuje mágia napodobňovacia, podľa ktorej podobné plodí zase podobné. Vtom okamihu som si spomenula na 1. princíp homeopatie – podobné sa lieči podobným a bolo mi jasné, že princípy homeopatie vychádzajú z mágie!!! A z toho pre mňa vyplývalo žiadna homeopatia, ani nízke riedenia, ani francúzska škola. Tu neúčinkujú byliny a nerasty, tu sa jedná o mágiu, o bielu mágiu!!!
Už Hahnemann začal robiť skúšky liekov na zdravých ľuďoch. Po požití lieku sa spíšu všetky ťažkosti, pocity, ktoré títo dobrovoľníci mali. Skúšky liekov robia homeopati stále. Sú z toho už 1000 – stranové knihy. Keď mám pacienta, a poznám jeho ťažkosti, v týchto knihách vyhľadám homeopatický liek, ktorý ho vylieči. To je princíp podobnosti. Takto sa predpisuje homeopatický liek. Nepredpisuje sa preto, že bylina má antiseptické, diuretické a iné účinky…
Homeopat myslí úplne inak ako lekár vedeckej medicíny!
Moje rozhodnutie skončiť s homeopatiou bolo jednoznačné. Niektoré slová Sv. písma boli práve mne adresované: Dt 18,9-14: „Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia, nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán tvoj Boh nedovolil“.
Všetkým známym som povedala, že končím s homeopatiou a pre aké dôvody. Spálila som knihy – Sk19,19: „A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili“. Veľké pokúšanie som mala pri prístrojoch. Chcela som ich vrátiť. Nakoniec som i tie spálila.
Po tomto mojom rozhodnutí sa v našej rodine diali zvláštne veci. Celý čas neochvejne dôverujem Bohu.
Hneď mi ochorel syn na otitídu, po ňom ďalšie deti – teplotovali, kašlali. Ochorela som i ja. Takmer po 5-tich rokoch som použila antibiotiká pre hnisavú angínu. Kolegyňa homeopatka sa ma spýtala, či opäť chcem liečiť antibiotikami. Je tomu takmer rok a antibiotikum som použila len 1- krát.
Staršia, 9-ročná dcéra, keď brala homeopatiká, mala sny, pri ktorých sa budila a bála. Hľadala som rôzne príčiny, na homeopatiká som ani nepomyslela. Vyvrcholilo to tým, že vo sne videla diabla. Povedala mi, že bol taký, ako vo filme „Ježiš“, ktorý sa premietal v kinách po celom Slovensku. Sen sa jej 2-krát zopakoval. Modlila som sa s ňou. Po modlitbe sa už nezopakoval, ale strach pri zaspávaní ešte dlho pretrvával.
Moja druhá dcéra nemohla v noci dýchať a stále sa jej to zhoršovalo. Nemala nádchu, nemala výtok z nosa, nemala alergiu. Boli to strašné stavy – nemohla dýchať, hnevala sa, na posteli kopala nohami, pobudila súrodencov. Raz ma napadlo: Skús sa modliť! Keď bola v takomto stave, nahnevaná, položila som na ňu ruku a modlila sa. Na moje prekvapenie nasledujúce noci spala kľudne.
Pýtala som sa známych, ktorí brali homeopatiká. Ich deti tiež pre zlé sny nechceli spať v detskej izbe, zo sna kričali, počas dňa boli neovládateľné… Pochopila som to. Ak začnete brať homeopatiká, fyzicky sa uzdravíte, alebo sa váš stav zlepší, ale do vášho srdca vstúpi zlo. Začnete pociťovať hnev, strach, zlobu, neviete odkiaľ to prichádza. dostanete neovládateľné túžby po niečom. Dospelý človek dokáže pokušeniam zla odolať ak má citlivé svedomie.
Ešte jeden postreh. Skončila som s homeopatiou a moje deti sa začali tešiť z modlitby. Predtým sa im často do modliby nechcelo. A potom samé začali sa modliť  ruženc , čítali Sv. písmo.

Záver: „Veľkosť“ Hahnemanna, zakladateľa homeopatie je v tom, že vniesol mágiu do medicíny. Je tomu 150 rokov a stále majú lekári a farmaceuti ale i laici problémy s rozlíšením.
Čo je to mágia? Katechizmus Katolíckej cirkvi píše: „Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktoými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym-hoci aj preto, aby mu získal zdravie-, vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov“.
Mágiu delíme na bielu a čiernu. Veľa ľudí si myslí, že biela mágia je dobrá. No biela mágia je zlá. Prečo sa volá biela? Pretože vyzerá nevinne. Idete za nejakou osobou a ona sa Vám skrze nejaký rituál pokúša pomôcť.
Prídete k homeopatovi. Poviete všetko o svojich fyzických a duševných ťažkostiach. Dôležité sú i sny. A homeopat hľadá kľúčové, vedúce „znamenia“, symptómy, tie sú najdôležitejšie pre nájdenie správneho homeopatického lieku. Keď skonči s rozhovorom, hľadá liek v knihách, alebo na počítači, alebo si vás vezme k EAV –prístroju alebo vo vedľajšej miestnosti chytí kyvadlo a pýta sa ho na liek, alebo si priloží prsty pravej ruky na ľavé zápästie a dostane odpoveď. Každý homeopat má svoj rituál, ktorým hľadá správny homeopatický liek. Vyzerá to tak nevinne. Chcete, aby vám pomohol, no cena je príliš vysoká.

A realita je takáto: Biela mágia je odsúdená Bohom!!!

39 thoughts on “HOMEOPATIA – svedectvo lekárky

 • 18. marca 2019 at 12:53
  Permalink

  Pani doktorka má vo všetkom 100% pravdu. Teším sa, že už nelieči homeopatikami! Homeopatická liečba je od samotného diabla! Nikdy nikomu neodporúčam používať homeopatiu!!! Homeopatiou vás vie diabol napadnúť!!!

  Reply
 • 23. augusta 2017 at 13:34
  Permalink

  Dobry den , z toho clanku ide velka uzkost a uzkost nie je od boha …boh dava cloveku pokoj ,radost,pohodu ..ked verime v Boha a vezmeme nevedome nieco co by nam mohlo uskodit -boh nas predtym ochrani a nic sa s dusou nestane ….treba byt silny a pevny vo viere ..

  Reply
  • 18. marca 2019 at 12:50
   Permalink

   Homeopatia je nástroj od diabla! Cez homeopatiu pôsobí samotný diabol! Neodporúčam nikomu užívať homeopatické lieky a ani nenavšťevovať homeopatického lekára!!! Liek hľadajte v modlitbe, určite ho v nej nájdete. Zoltán Medve.

   Reply
 • 2. júna 2015 at 13:45
  Permalink

  „Kto je bez viny, nech hodi do MNA kamenom.“ Uz som to pocul niekolko krat. To moze ovedat len 100% cynik.

  Reply
 • 24. mája 2015 at 20:14
  Permalink

  Ak je tento pribeh pravdivy, tak autorka nie je ziadna „detska lekarka“, ale psychopaticka krava.

  Reply
 • 5. mája 2015 at 20:45
  Permalink

  No ako vidím ešte nikoho nenapadlo že vyhražky a zastrašovanie nie su od Boha.Všetci sme na jeho obraz a to ako ja ked som sa narodila s darom tak som plodom zla?Nie som božie dieta si predstavte trošku sa zamyslite aj o tej magii.Boli ste v kostole na omši,?Ved tam maju presne take iste vybavenie ako aj čarodejnice…je to magiaa či sa vam to áči alebo nie.Sviečky ,kadidlo ,oltar ,kalich a akože telo kristovo .Zamyslite sa magia je všade aj vo vas vaše myšlienky su bud dobre alebo zlé.A nedelte magiu na dve strany všetko je to jedna magia len zavisí na každom ako ju použije.Tak a kto je bez viny kludne hodte do mna kamenom!!

  Reply
 • 11. septembra 2013 at 22:21
  Permalink

  RE: tomio chcel si vers z biblie kde je oznacena Sodoma ako zvratena
  a zial aj homosexualna paci:
  Genezis 19:1-5 SSV

  Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi a povedal: „Prosím vás, páni moji, zabočte do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyjete si nohy a včasráno vstanete a budete pokračovať vo svojej ceste.“ Oni však odpovedali: „Nie! Prenocujeme vonku.“ Ale on na nich nástojil, aby zostali u neho. I vošli do domu. Pripravil im pohostenie, dal napiecť nekvaseného chleba a najedli sa. Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom, vyvolali Lota a povedali mu: „Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!“

  Reply
 • 7. septembra 2013 at 17:45
  Permalink

  článok som nečítala , ale som dosť vykotená z vašich príspevkov.
  1. nikto tu nedáva Máriu pred Krista a Boha, presne ako to tu jeden užívateĽ napísal my si ju len ctíme
  2. kto sa aspoň raz modlil ruženec a pozná Bibliu vie, že táto modlitba je citáciou z nej tj. Biblia= slovo Božie= kto by mi mal kecať do toho že si opakujem Jeho slovo?
  3.homeopatia má minimum spoločné z liečením ak vôbec, ako sa vyjadril X, môžeme hovoriť o liečení, pretože je to niekedy súbor rituálnych úkonov a psycho kecov k tomu, kde sa veľmi rád a ľahko vtrepe diabol = kto sa pre tieto veci otvorí, je možné, že ho diabol nejako „zasiahne“
  4. ak niekto miluje Boha, ako môže milovať homeopatiu a opačne?
  5. prestante vieru v BOha STOTOŽŇOVAŤ s Cirkvou, patrí to k sebe, ale nie je to to isté!
  6. ľudia, priala by som vám jeden deň s exorcistom, aby ste pochopili, kto je diabol a akú moc môže mať nad nami ak sa mu otvoríme…..inak sú vaše komentáre len svetské keci, ktoré za každú cenu musia mať vysvetlenie- logické, psycho-somatické …
  7. per tomia – nikto tu nehovorí o nenávisti k homosexuálom (keď ich už spomínaš, cirkev KÁŽE ich milovať, ak si sa stretol s nenávisťou, tak to boli ľudia, čo to nepochopili, ich problém je, že nevedia kto sú – nevedia sa sebaidentifikovať či sú muž alebo žena, alebo to nedokážu prijať a to má svoj dôvod, každopádne homosexualita je neprirodzená a proti logike

  Reply
 • 26. augusta 2013 at 17:43
  Permalink

  Prečo uvádzate, že „(prírodná liečba, bez vedľajších účinkov)“?Keď homeopatia je … systém liečby založenej na použití minimálnych (až nulových) koncentrácií liečiv nie vždy na prírodnej báze.

  Reply
 • 22. augusta 2013 at 15:50
  Permalink

  Milujem homeopatiu, milujem Boha, milujem svoju rodinu a vôbec netuším o čom tá pani, ktorá napísala ten obmedzený článok tliacha. Je hrozné, že zo svojej pozície dokáže ovplyvniť veľa ľudí aby sa odklonili od alternatívnej liečby a skončili v pazúroch bielej farmamafie. Len keď si predstavím, koľko nežiadúcich účinkov majú napríklad len psychiatrické lieky, koľko ludí spáchalo samovraždu pod ich vplyvom a tvárime sa že toto všetko je v poriadku???? Homeopatia ma priviedla k pravej viere, láske a ďakujem každý den, ze ju

  Reply
  • 30. decembra 2018 at 20:55
   Permalink

   „v pazúroch bielej farmamafie“ … ako keby homeopatia bola zadarmo. Je to tak isto super biznis.

   Reply
 • 16. augusta 2013 at 17:54
  Permalink

  vy ludia vazne nechcete byt slobodni.. vy proste potrebujete byt zotrocovani.. nie kde nemcami, rusmi, komunistami… tak cirkvou…

  Reply
 • 16. augusta 2013 at 17:42
  Permalink

  Robert, je mi ta luto ako si zmagoreny a nemas vlastny nazor. Cirkev z vas robi ovce. Nie ovecky, ale ovce. Vy mate plne huby lasky, ale v skutocnosti je vela v zas (nie vsetci) plni nenavisti voci ludom, ktori su „ini“. Ako priklad som uz spomenul homosexualov. A preco mam uznavat cirkev? Su to ludia ako my. Kazdy z nas moze byt o 5 rokov sucstou cirkvi, a hrat sa bozie posla atd. Cirkev hlasa skromnost, ale chodia povesani zlatom ako krali. Ja sa snazim zit tak, aby som sa mohol pozriet do zrkadla. Ty si myslis, ze krestana robi to, ze je v kuse v kostole a lize zadok papezovi? Ked cirkev je Boh, myslis, ze Boh by znasilnoval malych chlapcov, a potom sa tvaril, ze to je zabudnute, ze Boh by vrazdil pohanov, a upaloval bosorky a kacirov. Myslis, ze Boh ma gay komunitu za zvierata? nie.. TO LUDIA.. Ludia, ktori si myslia, ze cirkev ma pravo diktovat kedy a ako sa mozem milovat so svojou zenou, a dalsie absurnosti. To, ze vy chcete zit v tomto otroctve je vas bordel. Ale nehovor mi, ze kto neuznava cirkev, neveri v Boha. Lebo cirkev, su len LUDIA.. ja nebudem klakat pred ziadnym clovekom, ziadnemu clovekovi nebudem bozkavat ani prste, ani ruku, ani zadok. Klaknem pred Bohom. Uz ma s tymi vasimi citaciami, ktorymi sa snazite vsetko obhajit, vazne unavujete…

  Reply
 • 16. augusta 2013 at 11:52
  Permalink

  Kto povie „verim v Boha ale neverim v Cirkev“ v skutocnosti neveri ani v Boha len sam sebe.
  Pretoze cirkev si nevymysleli ludia.Boh, ktory je Jezis Kristus ustanovil cirkev na zemi ked povedal Petrovi:
  Mat 16, 15-18:
  „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ Cim ustanovil papezsky urad.
  Mysticke telo Jezisa Krista je cirkev na zemi a kto sa stavia proti cirkvy stavia sa voci samotnemu Bohu. Zehnajme tymto nasim zbludilim bratom a sestram nech im Pan da poznat pravdu v ich srdci.

  Reply
 • 15. augusta 2013 at 23:26
  Permalink

  Vazena pani lekarka, som nesmierne rad, ze ste skoncili s liecbou homeopatikami, a vzhladom na Vase v tomto clanku Vami odprezentovane chabe az ziadne kognitivne, logicke a empiricko-intuitivne schopnosti Vam odporucam skoncovat aj s liecbou akoukolvek, pripadne zvazit liecbu osoby vlastnej, odbornikmi z oblasti psychiatrie.

  Reply
 • 15. augusta 2013 at 22:35
  Permalink

  Nastastie som vytriezvela z RKC dostatocne skoro. Ludia maju konat dobro, nato sme tu. To jedine nase poslanie. Suhlasim s nazorom, ze keby ste sa narodili v inej krajine, o krestanskom Bohu by ste ani nechyrovali. Ste rovnaki fanatici, ako ti z mesit. A pre krestanskeho Boha bola tiez prelievana krv. Pozrite si tento dokument. Cirou nahodou som sa dnes k nemu dostala rovnako, ako k tomuto blaznivemu clanku. Ale nahody neexistuju. Krasny den.

  Reply
 • 15. augusta 2013 at 19:17
  Permalink

  RE: JULOOO7
  Boh neodsudzuje homosexualov. to CIRKEV. takzie je Boh milosrdny, miluje kazdeho cloveka a v jeho kralovstve ma kazdy miesto. ci toto v Bibili sa nepise? Vrah moze byt spaseny, ale Gay nie??? Ak JE niekto gay, treba ho upalit a nenavidiet, lebo to chce Boh? NIE.. lebo to chcete vy. a svoju NENAVIST skryvate pokrytecky za Boha. JA NIE, TO BOH TAK CHCE. Sodomou a Gomoru znicil, lebo ludia boli zvrhli, nasilni, hriesni. Neviem o tom, ze Sodoma a Gomora boli mesta pre gayov. Mal by si poslat list do Vatikanu, ze nech to doplnia do Biblie, lebo vela ludi o tomto nevie.
  Ale napisal si aj pravdu. CIRKEV ODSUDZUJE HOMOSEXUALNE PREJAVY.. nie Boh.. Ak chces, tak mozeme povedat, ze Boh „potrestal“ homosexualne pary tym, ze nemozu mat vlastne deti. Ale neberie im pravo na plhodnotny zivot.
  A ked Boh nechce homosexualitu, preco je tolko homosexualnych pedofilnych knazov? Len vtedy sa povies, ze to neboli oni, lebo ich posadol diabol. Dalsie pokrytecke alibistke svinstvo. Ako ospravedlnit nieco. A ako sa clovek moze stat homosexualom? Ziadne studiu som o tom nevidel. Ake su podnety? Mozes mi poslat link na nejaku taku studiu? Teraz to myslim vazne, bez ironie alebo sarkazmu. Seriozne ma to zaujima.
  Pozri, mne to co robia homosexuali je taktiez odporne a nechutne, ale len preto nemame pravo im stazovat zivot. Ak chce byt s chlapom, nech je. Ako to ublizi tebe??? a nech sa vezmu, nemusia v kostole. Mozu mat civilny obrad. Nech si prejavy lasky nechaju na doma, a bodka. Ako to ublizi tebe? NIJAK. Prosti ZI A NECHAJ ZIT. TO je cele.

  Reply
 • 15. augusta 2013 at 19:00
  Permalink

  RE: TOMIO
  Tvrdis ze veris v Boha a neuznavas Cirkev, dobre, to je tvoj nazor. Ale ak veris v Boha musis verit aj tomu co je pisane v Biblii. A tam je napisane: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“
  Boh odsudzuje homosexualne prejavy v plnej miere a nie je k nim tolerantny, preco dal znicit Sodomu a Gomoru …. lebo boli zvrhle.
  Cirkev odsudzuje homosexualne prejavy a nie ludi, ludi prijma a chce im pomoct. Ale aj niekto agresivne bojuje za svoje „prava“ ako mu moze pomoct.
  Boh nechce homosexualitu, lebo tak cloveka nestvoril. Je to zvrhle.
  Homosexualom sa nerodi clovek, stava sa nim, to dokazuju aj vedecke studie.

  Reply
 • 15. augusta 2013 at 18:43
  Permalink

  RE:JULOOO7
  Urcite teply nie som. Ale vies, co som??? Na rozdiel do vas som TOLERANTNY. Vy mate len plne huby lasky atd. Ja som nereagoval na clanok, ale na vase chore zmyslanie a nadradovanie sa. A tvoj argument, ze z decka bude buzerant je blbost. Ci si alebo nie si gay, mas podla mna v sebe, nie je to vychovou. Ako je potom mozne, ze hetero pary, maju teple deti ty inteligent obmedzeny. Radsej nech je decko poznacene decakom, a potom skonci na ulici, prinajlepsom na ubytovni v jednej izbe s dalsimi 3 ludmi? To je podla teba pre to dieta lepsie hej? Akym pravom sa vy montujete do zivota inych ludi? Kto vam dava to pravo???.. jaj, uz viem. Boh.. samozrejme… troska sa nad sebou zamysli… a to „laska k bliznemu“ troska sa nad tym zamysli, nie len to slepo hovor, ked sa modlis desatoro ty pokrytec. Blizny, je aj bezdomovec, aj homosexual, aj cernoch. nie len ludia z vasej fanatickej komuniti… POKRYTEC.. mas pravdu.. slo to bez nadavok.. som o krok blizsie ku spaseniu.. dakujem ti…

  Reply
 • 15. augusta 2013 at 18:06
  Permalink

  RE: TOMIO
  Co ma tento tvoj koment a vulgarizmi k obsahu tohoto clanku? Ak si teply je to tvoja vec ale poznacit deti adopciou do homosexualnych rodin to je zvrhle? Znicit psychicky vyvoj dietata dvomi otcami alebo tvoma zenami, co z toho dietata bude? Len dalsi buzerant. A nech potom nadava na pravny stat, ktory ho dal do adopcie to takejto pseudo rodiny. Myslim ze kazdemu zdravemu cloveku je to jasne, a tym nezdravym niet pomoci …
  vela stastia …. a ideto aj bez nadavok.

  Reply
 • 15. augusta 2013 at 16:03
  Permalink

  skoro som sa rozculil, ale vzhladom na tom na akej stranke sa nachadzam, tak to respektujem v akej komunite som. ja som tiez veriaci, ale neuznavam cirkev. cirkev si vytvorili ludia, a cirkvom a krestanstvom odjakziva obahuju svoje zaujmy na ukor ostatnych ludi. vela z vas tu je uplne vymetena z tych krestanskych/cirkevny bludov, co do vas boli vstiepane odmalicka. ste podobni fanatici, ako ti drbnuti islamisti. plna huba lasky k bliznemu, ale ludia s homosexualnou orientaciou – odpad, snad ani nie ludia, bezdomovci – fuj, fuj, fuj, rychlo prec, ludia, ktori nezdielaju s vami vase presvedcenie – hriesnici, ktori budu zatrateni…
  dalsia vec. ako viete , ze nas Boh je pravy a jediny? ak by ste sa narodili niekde v egytpte, teraz ste islamisti ako bic, ak by ste sa narodili v indii, alebo kde, ste budhisti, niekde afrike, tak velky bulkdlbf, alebo co ja viem, co tam maju. akym pravom, akekolvek nabozentvo sa vyvysuje na tie ostatne? a dalsie vec. napadlo vas, ze nabozentsvo bolo vytvorene len preto, aby lahko manipulovali ludmi, alebo aby ludia takto riesili svoj strach zo smrti??? „ano, urctite to nie je koniec, urcite je este nieco“.. opakujem, verim v Boha.. ale pri tom troska rozmyslam, na rozdiel od vela z vas. Verim, ale nechodim slepo do kostola, lebo preto urcite budem spaseny. snazim sa zit tak, aby som nikomu neublizil, a pomohol. vela krat som kupil bezdomovcovi jedlo, kupil si notabene, alebo len tak prispel. kolko z vas KRESTANOV niekomu nezistne pomohlo??? takisto homosexuali, mne sa to hnusi (lesbicky nie, tie su fajn). ale nech sa beru, no a co. je to ich vec, vas do toho NIC KURVA NIE JE. oni sa tiez neseru do vasich zivotov. ako ovplyvni vas zivot, ze sa oni vezmu, vy nenavistni parchanti nadradeni????? a deti na adopciu? ako sa to vezme. vy by ste radsej vyrastli v decaku, a v 18 boli vyhodeni na ulicu a „staraj sa“, aleo vyrastli v rodine (aj ked homosexualnej), kde by ste mali lasku, chodili do normalnej skoly, na vylety, na lyziarsky, sli na vysku s tym, ze sa mate kam vratit, ze mate starych rodicov, atd??? uprimne?.. ja by som si vybral druhu moznost. tiez som bol proti adopcii. ale staci sa ZAMYSLIET VY IGNORANTI… cirkev nie je len dobre, ale aj vela zla. len to vy nechcete vidiet, lebo knazi, co jebali malych chlapcov do zadku, boli posadnuti a nemozu za to, vsak? dalsie priklady nejdem rozoberat. pekny den.

  Tomas

  Reply
 • 14. augusta 2013 at 8:50
  Permalink

  Ak milujem Syna, ktorý miluje Matku a dokonca mi ju dal za Matku pod krížom, t.j. v tej najťažšej a poslednej chvíli života, keď každý dáva na bok veci nepodstatné, tak prečo by som aj ja nemilovala Matku svojho Pána a brara. Veď je mojou Matkou. Kroté dieťa sa neobracia na svoju matku. Či hovoriť mamke, že ju milujem je zlé???? Naopak. Už v prikázaniach je miluj otca svojho i svoju matku. Tak kto čo má proti ružencu, ktrásnej meditatívnej modlitbe kde s Matkou hľadím jedným smerom a to na Syna. Kde tá, ktorá má prístup k Trónu Božej milosti v každej chvíľke a na veky, môže predniesť moje prosby samému Bohu a ešte ich aj „očistiť“ od nánosov mojej či už roztržitosti…

  Reply
 • 13. augusta 2013 at 22:52
  Permalink

  Tak toto sú dristy. Som veriaci človek ale medzi totalnym vymivanim mozgov a pravdov je jeden veľký rozdiel. Pravda o Bohu je vpisana do duší všetkých ľudí na zemi a nie len do slov carodejnikov a a takzvaných duchovnych otcov v čiernom. Tie jej deti mali zle sny lebo sa zobrali cukrikov ale mame to nepovedali. Je to trápne lebo ten kto chce hľadať pravdu tak by nemal ociernovat. Radšej nech sa spameta a potom nech sa pomohli a nie naopak. Spevák.

  Reply
 • 13. augusta 2013 at 22:50
  Permalink

  10 nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu: V mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych! Vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý. 11 On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli a stal sa uholným kameňom. 12 A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Skutky 4.10-12
  zdroj: http://dkc.kbs.sk/dkc.php?&in=RMi

  Reply
 • 13. augusta 2013 at 22:17
  Permalink

  Veľmi dobrý článok. Až na Máriu. Sme jej vďační za veľa, no nemali by sme ju dávať pred Krista. On by mal byť v našich životoch jediným spasiteľom, len skrze Neho sme spasení…
  Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Ján 14.6
  Chem Vás povzbudiť, aby ste žili aj naďalej v Kristovi a v ňom našli spásu a pokoj 🙂

  Reply
 • 13. augusta 2013 at 22:16
  Permalink

  Presne takéto články my dnešný ľudia potrebujeme. Nato, aby sme si uvedomili, aké možu byť tieto zdanlivo dobré metódy liečenia nebezpečné. Veď Pán Boh to v písme hovorí jasne, tak načo pokúšať… Už neviem aký výklad a názor je lepši,ako od odborníka, ktorý sa intenzívne zaoberal touto témou a má to aj sám vyskúšané na sebe a svojej rodine.
  Panna Mária je naša najväčšia orodovnica u trojjediného Boha. Je to niekto, kto posúva naše modlitby bližšie k Bohu. Dáva človeku nádej, že v modlitbe nieje sám, ale že je tu niekto kto tieto modlitby usmerňuje a posúva vyššie k nemu. Cez jej čistotu, nevinnosť a materinskú lásku sa môže stať náš svet lepším…

  Reply
 • 13. augusta 2013 at 20:34
  Permalink

  Dobry den,

  pustate dietatu nevhodne filmy a potom sa cudujete, ze ma zle sny? Tiez keby ze vidim vo filme diabla, tak nebudem dobre spat a to som dospela. A to v tom filme vystupoval skutocny diabol, ked dietatku sa snivalo presne o takom istom? No ako mu ho ukazete, tak v takeho veri a kedze ma len 9 rokov, ako to ma spracovat. Nehovorim, ze nemate pravdu, ani vam ju nemozem potvrdit. To, co sa deje v nasich hlavach ci uz po homeopatii, ci po klasickych liekoch, ci po vyzarovani roznych energii a pod. nevieme na isto preskumat. Nateraz to mozu byt len dohady a odhady. A preco sa nemodlite k Bohu, ale k Marii? Boh ma silnejsiu moc ocistit vas i vase deti.

  Reply
 • 13. augusta 2013 at 18:03
  Permalink

  Zuzana M., autorka článku zdôrazňovala práve to, že v homeopatikach nie je nijaka chémia ani bylinky, homeopatiká vznikajú takpovediac z ničoho alebo z „čary mary fuk!“ keď to už mám takto polopate povedať. TO je tá mágia

  Reply
 • 13. augusta 2013 at 15:56
  Permalink

  Veľmi dobrý článok, veľká vďaka zaň.
  Čo sa týka uctievania Márie, odporúčam túto stránku, kde sú vysvetlené aj ďalšie problematické témy:
  http://obratenykatolik.sk/?page_id=38
  Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami!

  Reply
 • 13. augusta 2013 at 13:56
  Permalink

  Pozdravujem vsetkych…ja sama som fanusik homeopatie a tiez sa do urcitej miery obavam psych. vplyvov na cloveka- napriek tomu, ak aj nejake tenzie clovek pocituje, tak ja mam skor pocit, ze sa precisti, rozjasni sa mu v hlave a ziska pokoru, lebo lepsie pochopi druhych i seba…nikdy sme vsak nezazili nejake extremne zle sny ani nic podobne…a to sa homeopaticky liecim aj s detmi a rodinou viac ako 20 rokov……Ak by pouzivanie homeopatie bolo take zle a chapene ako magia- tak potom by clovek nemal uzivat ani bylinky, ani klasicke lieky…ved tie mu tiez vedia zmenit psychiku a napriek tomu ich ludia uzivaju…ci uz su to antidepresiva, alebo aj take lieke proti kaslu- obsahuju kodein a ten ma tiez vply na psychiku….Antibitotika vam zas tak narusia crevnu mikrofloru, ze sa budete zle citit fyzicky a znizi sa vam imunita, z coho potom budete len viac choriet- a to len budete mat psychicke potiaze:}…nuz, rada by som sa k tejto teme vratila o par rokov, ako sa budete citit po pouzivani klasickej mediciny a silnych preparatov, ktore pouziva…realne by ste teda nemali ani pouzivat cukor- pozor!!! tiez je v bielej forme!!!!lebo ten zas cloveke navodzuje prijemny pocit….a co taka sol? ta nam predsa pomaha udrziavat hladinu mineralov v tele—- a ked je v mikromnozstvach- homeopatickych niekde, co samozrejme je a vy o nej neviete,,tak ju tiez konzumujete- ….nuz homeopatia dokaze prave pomoct aj pri urcitych psychickych stresoch- pri strachu, smutku a nepokoji….takze by som to az tak katastroficky nevidela…..ved ak je to len iformacia, ktora sa siri a ovlpyvni vas, tak by ste museli zit v protiatomovom kryte, aby vas nic nemohlo ovpyvnit- resp. pocarovat. S uctou, Zuzana M.

  Reply
 • 13. augusta 2013 at 13:54
  Permalink

  Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
  lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
  a sväté je jeho meno
  a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
  s tými, čo sa ho boja. (Lk 1,48-50)

  Reply
 • 13. augusta 2013 at 13:06
  Permalink

  Panenka skákavá filištinská – vy sama ste si vlastnými myšlienkami, pochybnosťami a predstavami pretransformovala liečenia homeopatiou na diabolské monštrum.
  Pamätajte „čo si žiadame, to dostaneme“ alebo „Dávaj si pozor na to, o čo požiadaš, dostaneš to.“

  Reply
 • 13. augusta 2013 at 10:06
  Permalink

  ruzenec je dulezita modlitba;a dabel se ji boji. stejne tak se boji i Panny Marie. clovek nemusi vsemu rozumet a nemusi vse vycist z Pisma, vira je Pismo i svata tradice – a nikdo nerikal, ze se modlime k Marii, jako k Bohu. presto je to silna modlitba, obracet s k matce Bozi. spousta svetcu ji doporucovalo, hlavne ti, co se setkali s dablem a jeho pusobenim tvari v tvar. nevim, odkud jsme najednou vzali tolik drzosti, ze se citime chytrejsi, nez svetci.

  Reply
 • 13. augusta 2013 at 9:04
  Permalink

  S 99% článku súhlasím, ale už ste skúšala niekedy Biblicky vysvetliť alebo hľadať, kde v Biblii by ste našla, že sa máme modliť ruženec, resp. k Márii? Prečítala som celú Bibliu a Pán Ježiš nás učí modliť sa iba k Bohu. A aj 1. prikázanie hovorí: „Ja som Hospodin, tvoj Boh a nebudeš mať iných bohov okrem mňa“. Čo znamená, že jediný, ktorý si zaslúži chválu, slávu a česť, ktorý stojí o našu pozornosť je Boh v troch osobách – Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Nikto iný. Ježiš hovorí, že On je cesta, On je pravda, On je život. On prišiel, aby zomrel za nás. On nás tak veľmi miloval, že bol ochotný podstúpiť smrť na krúži. („Lebo tak Boh miloval svet, že svojho Jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Jn 3, 16) Jeho zaujíma všetko, čo prežívame. S Ním sa máme rozprávať, Jeho prosiť o pomoc, Jemu vyznávať hriechy,…Preto akúkoľvek inú modlitbu vnímam ako modloslužbu. Anjel Máriu pozdravil, on sa k nej nemodlil. Lk 1, 28-29 „Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi ženami! Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav.“ Na ďalšom mieste v Biblii sa píše: „Keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala Mu: Blahoslavený život, čo Ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval!“ Lk 11, 27 a hneď za tým Ježiš odpovedá v 28. verši: „On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.“
  Nech Vás Boh žehná a naďalej Vás vedie v poznávaní Jeho takého, aký je naozaj, nech Vám naďalej ukazuje pravdy svojho Slova a očisťuje od všetkého zlého. Buďte požehnaná.

  Reply
 • 12. augusta 2013 at 22:58
  Permalink

  Takze vsetkych ludi, ktori boli chori, ale neboli krestania,resp. boli lieceni doktormi,abo inymi podobnymi ludmi,
  treba upalit…
  lebo ak nie je krestan co lieci, tak lieci doabol..
  No super reklama na cirkev

  Reply
 • 12. augusta 2013 at 19:51
  Permalink

  Takyto clanok som uz dlho hladala, dakujem…. V zahranici je to celkom normalna vec…dokonca tam maju tzv. „krestanskych homeopatov“.

  Reply
 • 12. augusta 2013 at 13:57
  Permalink

  Veľká vďaka za Váš príspevok p. Emília.
  Boh nech žehná Vás i Vašu rodinu!

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.