Veľkonočné chvály koptskej cirkvi v Cairo, Egypt

Koptská cirkev v Egypte sa odvážne stretáva napriek krutému prenasledovaniu v ich krajine.  Ich veľkonočný chválospev je vyznaním viery vo vzkrieseného Krista. Pomodlime sa dnes za nich, aby hrdinsky znášali svoj osud až dokonca.

One thought on “Veľkonočné chvály koptskej cirkvi v Cairo, Egypt

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.