Potom vzal Ježiš svojich učeníkov na horu

Potom vzal Ježiš svojich učeníkov na horu, zvolal ich k sebe a učil ich hovoriac:

Blahoslavení chudobní duchom , lebo ich je kráľovstvo Nebeské .
Blahoslavení plačúcí …
Blahoslavení tichí …
Blahoslavení t í , ktorí hladujú a smädia po spravodlivosti…
Blahoslavení milosrdní…
Blahoslavení čistého srdc a …
Blahoslavení t í , ktorí šíria pokoj…
Blahoslavení t í , ktorí sú prenasledovaní …
Radujte s a a jasajte , lebo máte hojnú odmenu v nebi.
Potom Šimon Peter povedal : „Máme si robiť poznámky ?“ a Ondrej povedal : „A to s a máme uči ť naspamäť ?“ a Jakub povedal : „Bude s a z toho písať písomka ?“ a Filip s a pridal : “ Čo z toho môžeme zabudnúť ?“
Ján navrhol , že stačí , aby sa to naučil len jeden z nich. A Matúš s a ozval: „A ako to všetko súvisí s reálnym životom ?“ a Judáš to uzavrel : “ Kedy už zas e pôjdeme ďalej ?“
Nakoniec jeden z prítomných farize jov požiadal , či by mohol vidieť Ježišove učebné plány a pýtal s a , aké konkrétn e ciele sleduje Ježišove vyučovanie v poznávacej oblasti.
A Ježiš zaplakal…

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *