Litánie za kňazov

Ó, všemohúci a večný Bože, náš Otče, pohliadni na tvár svojho Syna a skrze lásku k Nemu, ktorý je večný Veľkňaz, … Čítať ďalej Litánie za kňazov