Ruženec

Príprava:

Bože, príď mi na pomoc.
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu …

Zdravas, Kráľovná, Matka milosrdenstva …

V: Učiň ma hodným chváliť teba, presvätá Panna.
R: Daj mi sily proti tvojim nepriateľom.

Modlime sa:
Milostivý Bože, vyslyš prosby svojich služobníkov, ktorí sa schádzame v bratstve presvätého ruženca Panny a Božej Rodičky, aby sme na jej príhovor boli vytrhnutí zo všetkých nebezpečenstiev. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Radostný ruženec

Prosby k preddesiatku:

Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.

Ktorý nech posilňuje našu nádej.

Ktorý nech roznecuje našu lásku.

Tajomstvá k desiatkom:

1/ Ktorého si, Panna, z Ducha svätého počala.

2/ Ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila.

3/ Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

4/ Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

5/ Ktorého si, Panna, v chráme našla.

Ruženec svetla

Prosby k preddesiatku:

Ktorý nech je Svetlom nášho života.

Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.

Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

Tajomstvá k desiatkom:

1/ Ktorý bol pokrstený v Jordáne.

2/ Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

3/ Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

4/ Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.

5/ Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Bolestný ruženec

Prosby k preddesiatku:

Ktorý nech osvecuje náš rozum.

Ktorý nech upevňuje našu vôľu.

Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

Tajomstvá k desiatkom:

1/ Ktorý sa pre nás krvou potil.

2/ Ktorý bol pre nás bičovaný.

3/ Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

4/ Ktorý pre nás kríž niesol.

5/ Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec

Prosby k preddesiatku:

Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.

Ktorý nech riadi naše slová.

Ktorý nech spravuje naše skutky.

Tajomstvá k desiatkom:

1/ Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

2/ Ktorý slávne vystúpil do neba.

3/ Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

4/ Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

5/ Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Zakončenie:

Poďakovanie: Ďakujeme Ti, všemohúci Bože, za všetky Tvoje dobrodenia, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

V: Po pôrode, Panna, ostala si neporušenou.

R: Rodička Božia, prihováraj sa za nás.

Modlime sa:
Bože, Tvoj jednorodený Syn nám svojím životom a smrťou získal odmenu večného spasenia. Prosíme Ťa, daj, aby sme my, ktorí svätým ružencom preblahoslavenej Panny Márie uctievame tieto tajomstvá, nasledovali to, čo obsahujú a dosiahli to, čo prisľubujú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pod Tvoju ochranu …

Antifón:
Veľký otče, svätý Dominik, pozeraj na nás vždy láskavo a v hodinu našej smrti sa za nás prihováraj.

V: Oroduj za nás, svätý otec Dominik.

R: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.