Kedy sú anjeli strážni pridelení, aby nás chránili?

Anjeli nás obklopujú od samého začiatku nášho života na zemi. Anjelov strážnych je možné vidieť a vnímať v celom Písme. Ježiš učil svojich učeníkov o existencii Anjelov strážnych, keď hovoril o ochrane malých detí: „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“
‭‭Matúš‬ ‭18,10‬

Aj keď to nie je v Písme výslovne uvedené, teológovia sa všeobecne domnievajú, že všetkým ľudským bytostiam, či už sú alebo nie sú kresťanmi, je pridelený Anjel strážny. Pápež Pius XII. v príhovore uviedol: „Každý, bez ohľadu na to, aký je pokorný, má anjelov, ktorí ho majú strážiť.“ To je v súlade so Svätým písmom, učením sv. Tomáša Akvinského, Bazila a Hieronyma a skúseností od nekresťanov, ktorí sa domnievajú, že im pomohol Anjel strážny.

Ak všetci ľudia dostanú Anjela strážneho, kedy k tomu dôjde?

Jediné oficiálne vyhlásenie o načasovaní pochádza z Katechizmu katolíckej cirkvi, ktorý hovorí: „Od svojho počiatku až do smrti je ľudský život obklopený ich bdelou starostlivosťou a príhovorom. „Po boku každého veriaceho stojí anjel ako ochranca a pastier, ktorý ho vedie k životu.“ “(KKC 336).

Tvrdenie nie je presné čo do okamihu presného času a smeruje iba k „začiatku“ ľudského života. Teológovia v priebehu storočí diskutovali o presnom okamihu a existuje niekoľko pohľadov.

Napríklad svätý Hieronym hovorí jednoducho: „aká veľká je dôstojnosť duše, pretože každý má od svojho narodenia anjela povereného strážiť ho.“ Toto bol populárny názor po mnoho storočí na základe vedeckých poznatkov, ktoré v tom čase vlastnili.

Na druhej strane svätý Anzelm tvrdí: „Každá duša je oddaná anjelovi v okamihu, keď je spojená s telom.“ Aj keď o tom diskutujú aj teológovia, mnohí si myslia, že k tomu dôjde už pri počatí. Podľa vatikánskeho dokumentu, ktorý zostavil kardinál Jozef Ratzinger v roku 1987, „duchovná duša každého človeka je‚ okamžite vytvorená Bohom“.

Z toho potom vyplýva, že strážny anjel je pravdepodobne ustanovený v okamihu počatia. Nejde o dogmatickú vieru katolíckej cirkvi, zdá sa, že vyplýva z iných učení, ktoré sa tradovali v priebehu storočí, a sú v súlade s Ježišovými slovami v Matúšovom evanjeliu.

Aj keby jednotlivcovi Anjel Strážny nebol pridelený pri počatí, matkin Strážny anjel by bol automaticky zodpovedný za vyvíjajúcu sa ľudskú bytosť v maternici.

Či si to uvedomujeme alebo nie, od samého začiatku nášho života sme obklopení nebeskými anjelmi, ktorí nás chcú chrániť pred všetkým duchovným a fyzickým ublížením. Máme slobodnú vôľu umožniť im vykonávať prácu alebo sa môžeme odrezať od ich ochrannej pomoci. Je to hlboká záhada, ktorú nikdy úplne nepochopíme, kým sa v budúcom živote konečne nestretneme s našim Anjelom strážnym.

Zdroj: aleteia.org, Obrázok: tamtiež 

2 thoughts on “Kedy sú anjeli strážni pridelení, aby nás chránili?

 • 17. marca 2022 at 16:42
  Permalink

  Anjel je pridelovaný pri krste, jeho krsné meno, je jeho meno. „Nenechám vás ako siroty“ povedal Ježiš. Preto nekresťania majú anjelov len v nietorých prípadoch. Cielom každého človeka, jeho duše je stať sa anjelom, to je prirodzený vývin a čaká to každeho, dokonca sa pridelujú podla rodín, sú to zvädša naši predkovia

  Reply
 • 23. marca 2021 at 22:49
  Permalink

  Anjel Boží strážca môj,prosím ťa vždy pri mňe stoj!Pomocnú mi ruku daj,vo všetkom mi pomáhaj,aby som vždy v každej chvíli,viedla život Bohu milí a tak tebou chránená,bola raz v nebi spasená!Ďakujem veľmi Pánu Bohu,že mi dal takého dobrého a verného ochrancu,ďakujem aj svojmu anjelovi strážnému,za všetku jeho pomoc.

  Reply

Napísať odpoveď pre Peter Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.