„Cez Tvoje Najsvätejšie rany“ modlitba v chorobe a veľkej bolesti

Výnimočná modlitba v utrpení: za uzdravenie z choroby, za všetky rany duše a tela, za oslobodenie od depresie. Je možné sa ju modliť ako jednu modlitbu alebo ako novénu 9 dní po sebe.

Večný Otče, obetujeme ti Najsvätejšie rany nášho Pána Ježiša Krista za uzdravenie rán nášho tela a duše (opakuje sa 3 krát).

Pane Ježišu, vkladáme do Tvojich Najsvätejších rán všetkých svojich chorých. Ty, ktorý si svojím Slovom a dotykom svojich rúk uzdravil slepých, chromých, malomocných a mnohých, skutočne mnohých ďalších chorých.

Touto vierou povzbudení ti týchto chorých, ktorých mená teraz spomenieme obetujeme.

(Uveďte mená tých, za ktorých sa modlíte)

Prosíme ťa, Pane, aby si prostredníctvom Tvojich Najsvätejších rán uzdravil ich zarmútené srdcia a oslobodil ich od depresie.

Udeľ im Pane, skrze Tvoje Najsvätejšie rany vytrvalosť v modlitbe, napriek znechuteniu a strachu typickému pre stav choroby.

Prostredníctvom Tvojich Najsvätejších rán daruj im milosť pokory, aby prijali pomoc lekárov, príbuzných a priateľov.

Cez Tvoje Najsvätejšie rany daruj im odvahu k bolestiam a silu, aby vydržali ťažkosti na ceste k uzdraveniu.

Pane Ježišu, ktorý si prijal na seba naše utrpenie a našu bolesť, prosíme ťa za našich chorých bratov a sestry: posilni ich trpezlivosť a prebuď ich nádej, aby sa im podarilo s tvojím požehnaním a pomocou poraziť chorobu a vrátiť sa k plnému zdraviu.

Pane, plný dôvery, odovzdávame tvojim Najsvätejším, Vykupiteľským ranám i naše vlastné choroby.

Udeľ nám milosť pochopenia tohto nášho životného okamihu a uvedomenie si, že hriech je najťažšia zo všetkých chorôb. Aby sme pochopili, že ľudské utrpenie dopĺňa Tvoje Spasiteľné utrpenie.

Prostredníctvom Tvojich Najsvätejších rán nás osloboď od všetkých chorôb.

Cez Tvoje Najsvätejšie rany uzdrav rany nášho tela a duše.

Amen.

 

Autor: Fra Reginaldo Manzotti (preklad: Modlitba. sk)

3 thoughts on “„Cez Tvoje Najsvätejšie rany“ modlitba v chorobe a veľkej bolesti

 • 5. mája 2019 at 16:13
  Permalink

  Dobrotivý Bože, pre Tvoje veľké milsrdenstvo zmiluj sa nadomnou a utíš moje psychické a telesné bolesti.
  Pre Tvoje Božie milosrdenstvo zmiluj sa na do mnou, aj nad celým svetom.

  Reply
  • 5. mája 2019 at 21:55
   Permalink

   Nebeský otče pre Tvoje veľké milosrdenstvo pomôž zachovať manželstvo mojej dcéry. Zmiluj sa nad na týmito manželmi, aby nachádzali cestu v kresťanskej láske a kresťanskej rodine. Modlím sa k nebeskej matke a s pokorou prosím, o zachovanie manželstva, aby boli opäť šťastná rodina.
   Ďakujem Pane

   Reply
 • 21. decembra 2018 at 4:25
  Permalink

  Pane Jezisu prosim Ta uzdrav mojho tazko choreho priatela Jana za ktoreho obetujem aj ja svoje prosby v modlitbach ku Tebe.Pomoz mu prosim v jeho utrpeni a zmiluj sa nad nim.

  Reply

Napísať odpoveď pre Marta Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *