Litánie k Sedembolestnej Panne Márii

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami .

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Bože,

Svätá Mária, oroduj za nás.

Matka trúchlivá,

Matka plná úzkosti,

Matka naplnená bolesťami,

Matka prebodnutá mečmi,

Matka bolesti, znášajúca kríže,

Matka zbavená svojho Syna,

Matka znášajúca utrpenie všetkých,

Posila slabých,

Pomocnica opustených,

Štít nešťastných,

Vyslobodenie utlačovaných,

Kotva dôvery,

Utíšenie búrok,

Prístav topiacich sa,

Hrôza prenasledujúcich,

Bohatstvo veriacich,

Svetlo prorokov,

Podpora apoštolov,

Koruna mučeníkov,

Útecha vyznávačov,

Perla panien,

Ochrana vdov,

Liek chorých,

Nádej umierajúcich,

Občerstvenie duší trpiacich v očistci,

Radosť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa:

Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vypros nám milosrdenstvo u Boha Otca. Predstav mu prebodnuté svoje i Ježišovo Srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom pretrpela za nás na zemi. Amen.

Nihil obstat: Imprimatur:
ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober
cenzor biskup, gen. vikár
Košice, 28.6.1995, číslo 1116/1995

One thought on “Litánie k Sedembolestnej Panne Márii

  • 15. septembra 2017 at 14:01
    Permalink

    Jahve, Boh otec Abrahámov, Izákov a Jakubov, otecko náš, i Synček Ježiško Kristus, i Duch svätý, mamička naša panna Mária, svätý Archanjel Michal, svätý môj Anjelík strážny ktorého som dostal do daru hneď pri narodení sa na tento svet, Svätý Júda Tadeáš a všetci Svätí ochrancovia a pomocníci pána Boha príďte mi na pomoc, prosím o moje zdravie o nič iné neprosím, iba o moje zdravie, prosím pomôžte mi a uzdravte my všetky moje orgány ktoré mám v tele, tak ako som ich dostal hneď pri narodení sa zdravé a nepoškodené, tak teraz prosím aby boli také zdravé ako keď som sa narodil a prišiel som na tento svet, ďakujem Juraj Amen…

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *