Litánie k sv. Antonovi Paduánskemu

Pane, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička,

Svätá Panna panien,

Svätý Anton Paduánsky,

Svätý Anton, ozdoba rehole menších bratov,

Svätý Anton, ľalia panenstva,

Svätý Anton, perla chudobných,

Svätý Anton, vzor poslušnosti,

Svätý Anton, zrkadlo zdržanlivosti,

Svätý Anton, príbytok čistoty,

Svätý Anton, skvejúca sa hviezda svätosti,

Svätý Anton, okrasa mravov,

Svätý Anton, okrasa raja,

Svätý Anton, schránka zákona,

Svätý Anton, skrinka Božieho učenia,

Svätý Anton, učenec pravdy,

Svätý Anton, kazateľ milosti,

Svätý Anton, vykoreniteľ hriechov,

Svätý Anton, zasievač čností,

Svätý Anton, ničiteľ bludárov,

Svätý Anton, postrach neveriacich,

Svätý Anton, potešiteľ utláčaných,

Svätý Anton, spytovateľ svedomia,

Svätý Anton, žiadostivý mučeníctva,

Svätý Anton, postrach zlých duchov,

Svätý Anton, výstraha pekla,

Svätý Anton, veľký divotvorca,

Svätý Anton, nálezca stratených vecí,

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Pane.

Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zla, ochraňuj nás, Pane.

Od každého hriechu,

Od tvojho hnevu,

Od úkladov diabla,

Od ducha smilstva,

Od večnej smrti,

Od zanedbávania tvojich vnuknutí,

Pre zásluhy svätého Antona,

Pre vrelú lásku svätého Antona,

Pre prorockého ducha svätého Antona,

Pre ohnivú kázeň svätého Antona,

Pre žiadosť mučeníctva svätého Antona,

Pre vzorné zachovávanie chudoby, poslušnosti a čistoty svätého Antona,

My hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby si nás priviedol k pravému pokániu,

Aby si v nás zapálil oheň Božej lásky,

Aby si nás na orodovanie svätého Antona obohatil milosťami,

Aby si nám pre zásluhy svätého Antona dal pravú ľútosť, pokoru a dar sĺz k rozjímaniu,

Aby si nás na orodovanie svätého Antona posilnil v premáhaní sveta, diabla a tela,

Aby si nám na každé orodovanie svätého Antona bol nápomocný,

Aby si nás vyslyšal, Syn Boží,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ta snímaš hriechy sveta,

vyslyš nás, Pane,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

zmiluj sa nad nami.

Otče náš…, Zdravas Mária…

V. V každom našom súžení a trápení.

R. Pomáhaj nám, svätý Anton Paduánsky.

Modlime sa: Prosíme ťa, Pane, na orodovanie tvojho slávneho vyznávača, svätého Antona, daj aby sme sa v prítomnosti stali hodní tvojich milostí a v budúcom živote boli účastní večných radostí.

Láskavý orodovník, svätý Anton Paduánsky, ktorý už natrvalo sladko objímaš najdrahšieho Ježiša, odporúčaj mu moju dušu, aby ju zachoval čistú a nepoškvrnenú od každého hriechu, aby sa tak stala hodnou lásky najmilostivejšieho nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Amen

7 thoughts on “Litánie k sv. Antonovi Paduánskemu

 • 24. apríla 2017 at 9:20
  Permalink

  Svätý Anton Paduansky veľa krát som Ťa prosila o pomoc a moje prosby si vypočul,znova Ťa pokorne prosím o nájdenie mobilu ktorý som stratila.Za tvoju pomoc zostávam v modlitbach.

  Reply
 • 19. marca 2017 at 22:19
  Permalink

  Svaty Antonko, prosim ta o pomoc pri hladani 3 bicyklov, ktore nam ukradli. Ďakujem

  Reply
 • 31. januára 2017 at 12:48
  Permalink

  Sv. Antonko, ďakujem za Tvoju pomoc v našich potrebách a pri hľadaní stratených vecí a za všetku Tvoju pomoc.

  Reply
 • 9. januára 2017 at 12:47
  Permalink

  Svätý Anton Paduánsky, nálezca stratených vecí, prosím Ťa pomôž mojej dcére nájsť stratenú kartičku. Vopred ďakujem

  Reply
 • 9. januára 2017 at 12:45
  Permalink

  Svätý Anton Paduánsky, nálezca stratených vecí, prosím Ťa pomôž mojej dcére nájsť stratené kartičku. Vopred ďakujem

  Reply
 • 18. júla 2016 at 13:51
  Permalink

  „Svätý Anton Paduánsky, ďakujem ti za tvoju doterajšiu pomoc, z celého srdca Ťa milujem a milovať aj budem chcieť naďalej. “ Je to pravda, že kto sa na neho obráti s prosbou o pomoc, pomôže mu na 100%. Treba ísť s pokorným srdcom k jeho soche (je takmer v každom kostolíku – s malým Ježiškom na rukách) a modliť sa litánie k nemu, hlavne každý utorok. Odporúčam predtým však prečítať si jeho životopis, ako urputne trpel, až potom precítime naše prosby k nemu a pri pohľade na neho, sa Vám potom budú tisnúť slzy do očí, lebo pocítite jeho pomoc a že sa na neho môžete zas kedykoľvek obrátiť.

  Reply
 • 12. júla 2016 at 19:44
  Permalink

  Najlepší z najlepších aj z Judom Tadeašom.Treba opakovať a nevzdavať.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *