Vzdanie vďaky Bohu (Kol 1,11-20)

S radosťou vzdávajme vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné a neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

One thought on “Vzdanie vďaky Bohu (Kol 1,11-20)

  • 19. apríla 2017 at 7:01
    Permalink

    Veľká vďaka Pánovi za všetky dobrodenia a pomoc v mojom živote , v živote mojich detí a za orodovanie Panny Márie a všetkých svätých, anjelov strážnych. Vďaka za milosrdenstvo pre duše našich zomrelých a za všetko , čo si vo svojej malosti ani nedokážem spomenúť . Milujem ťa nadovšetko Pán môj a Boh môj ! S láskou Helenka

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *